Kõne Euroopa Parlamendi avalikul kuulamisel “The Future of the EU Electricity Market”,  10 juuli 2017

Distinguished Members of the European Parliament,

Ladies and Gentlemen,

Estonian electricity market opening has been a success story…. Not just a positive coincidence…  Estonians have had the belief that best way to keep lights on and homes heated is the well-functioning energy market. Estonia liberalised the wholesale electricity market in two thousand ten together with start of the Nordic electricity exchange Nord Pool Spot operations in Estonia. In two thousand thirteen the electricity market was opened for all consumers and producers, without exeptions for instance to protected customers and balancing responsibility to everyone. All consumers buy their electricity from the free market at the market price. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Kõne Euroopa Parlamendi avalikul kuulamisel “The Future of the EU Electricity Market”,  10 juuli 2017 kommenteerimine on välja lülitatud)

Balti riikide elektrisüsteemi sünkroniseerimisest Euroopaga

Intervjuu Bloombergile 08.06.2017

Andsin mõned nädalad tagasi Bloombergile intervjuu Balti riikide elektrisüsteemi sünkroniseerimisest Euroopaga. Rääkisin Venemaast lahtiühendamise vajadusest ning sammudest, mida selle saavutamiseks on vaja astuda. Tänase seisuga otsime veel konsensust Läti ja Leeduga, kuna me ei ole jõudnud kokkuleppele, kas Balti riikide elektrivõrgud Euroopaga tuleks ühe või kahe liini kaudu ühendada ning kuhu peaks tulema regionaalne LNG terminal. Intervjuu ise on allpool.

***

Baltics Need Own Grid as Russia Pulls Power Plug, Elering Says
Bloomberg
By Ott Ummelas (Bloomberg) Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Balti riikide elektrisüsteemi sünkroniseerimisest Euroopaga kommenteerimine on välja lülitatud)

Eesti energiasüsteemi digitaliseerimine

Artikkel ilmus lühendatud kujul Eesti Päevalehe veebiväljaandes

Eleringi ambitsioon on olla Põhja-Balti targa energiasüsteemi platvormi operaator. Tulevikus liigub energiavõrgus üha vähem energiat ja ühe enam infot. Väärtust luuakse reaalajas tootmise ja tarbimise tasakaalustamise kaudu, pannes erinevad energiakandjad omavahel konkureerima. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Eesti energiasüsteemi digitaliseerimine kommenteerimine on välja lülitatud)

Veskimägi Vaherile: energiasüsteemi idast eraldamine tähendab Eestile sama, mis Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumine

Intervjuu ilmus 3. mail 2017 Eesti Päevalehes.

Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Veskimägi Vaherile: energiasüsteemi idast eraldamine tähendab Eestile sama, mis Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumine kommenteerimine on välja lülitatud)

Professionaalse juhtimise puudumine takistab Eesti organisatsioonide arengut

Intervjuu Pärnu Finantskonverentsile 30-31. märtsil 2017 toimunud konverentsi eel.
Inervjuu ilmus 14. märtsil 2017 Pärnu Konverentside veebilehel Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Professionaalse juhtimise puudumine takistab Eesti organisatsioonide arengut kommenteerimine on välja lülitatud)

Töö kui edu tegur ei ole kuhugi kadunud

Intervjuu Tööandjate Keskliidule 15. märtsil 2017 toimunud juubelikonverentsi Tuulelohe Lend «Töö lõpp?» eel.
Intervjuu ilmus 28. veebruaril 2017 Postimehes Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Töö kui edu tegur ei ole kuhugi kadunud kommenteerimine on välja lülitatud)

Kui elektrit ei ole, siis ei ole midagi

Intervjuu ilmus 16. veebruaril 2017 Maalehes.

Võrguettevõtte Elering juhi Taavi Veskimägi sõnul lahkub Eesti elektrisüsteem Venemaa küljest hiljemalt 2030. aastaks.

Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Kui elektrit ei ole, siis ei ole midagi kommenteerimine on välja lülitatud)

Muutus ei ole möödapääsmatu. Ellu jäämine ei ole kohustuslik*

Kirjutis ilmus Eesti Päevalehe arvamusrubriigi veebilehel 31.12.2016.

Goethe on öelnud kuldsed sõnad, et inimene eksib, niikaua kui ta püüdleb. Püüdlemine eeldab soovi ja valmisolekut muutusteks. Tahet kogeda ja aktsepteerida midagi tänasest erinevat. Continue reading

| Juhtimine, Rahandus-majandus, Riigihaldus Kommentaarid (Muutus ei ole möödapääsmatu. Ellu jäämine ei ole kohustuslik* kommenteerimine on välja lülitatud)

Võim ja mõju

Lugu ilmus ajakirja Director detsembrikuu väljaandes.

Mind on alati huvitanud küsimus, miks ühel inimesel on mõjuja teisel ei ole? Kõigil mõjukatel juhtidel on võim. Aga kõigil formaalse, ametikohast tuleneva võimuga juhtidel ei ole mõju. Ametikoht ei taga automaatselt mõju. Järelikult on mingid tegurid, millest lähtuvalt ühel inimesel on samal ametikohal mõjuja teisel ei ole. Muuseas, viimaseid kaldutakse nimetama poliitilisteks loomadeks. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Võim ja mõju kommenteerimine on välja lülitatud)

Soovikontsert

Lugu ilmus ajakirja Director novembribrikuu väljaandes.

Kurt Vonnegut kirjutab oma romaanis „Tapamaja, korpus viis“, et kõik see leidis aset- enam või vähem.  Tänases tõejärgses maailmas, kus valitseb info ja infoallikate üleküllus, tuleb tihti endalt küsida juhtimisotsuste tegemisel, keda ja mis infot usaldada. Mis on antud inimese motiivid, kes laseb tõde jälle sedapidi paista? Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Soovikontsert kommenteerimine on välja lülitatud)