Hea paik elada

Lugu ilmus Eesti Päevalehes 31. mail 2018

Filosoof Eric Hoffer on öelnud, et suurte muutuste aegadel pärivad tuleviku need, kes õpivad. Õpetatud inimesed leiavad harilikult, et neid on ette valmistatud elama maailmas, mida enam ei ole. Parim, mida me saame Eesti tuleviku jaoks teha, on igaüks eraldi ja kõik koos olla avatud pidevalt õppima, juurde õppima, ümber õppima. Ühiskond elab seni, kuni püüdleb. Püüdleb millegi poole. Esmane oluline lähtekoht, vaadates tulevikku on seega võime omada visiooni tulevikust. Teekond visiooni poole pole sirgtee ja visioon ise ajas pidevalt muutuv. Tähtis ei ole õnn ise, jõudmine, vaid püüdlus õnne poole. See püüdlus on nagu liim, mis hoiab ühiskonda koos. Ilma püüdluseta vajub kogu olemine laiali. Kaob mõte. Või veel enam, tulevad igasugused hullud mõtted pähe. Continue reading

| Varia Kommentaarid (Hea paik elada kommenteerimine on välja lülitatud)

Desünkroniseerimine hoiab tuled põlemas

Arvamuslugu Äripäevas 17.05.2018

Kui ei ole elektrit, ei ole midagi. Tänapäeva ühiskond lakkab toimimast. Loetud tundide jooksul katkeb ilma elektrita side, veevarustus, kaugküte, tsentraalne kanalisatsioon ja muu eluks vajalik.

Eesti tarbijate pikaajalise elektri varustuskindluse tagab Venemaa ühendelektrisüsteemist eraldumine. Tehnilise poole pealt me võiksime Vene süsteemis rahulikult edasi elada, kui maailm koosneks üksnes elektronidest. Kahjuks me oleme täna energiamaailmas reisijad bussis, kus juhiistmel istujat ei saa me usaldada. Tal on teised väärtused, maailmavaade ja asjadest arusaam. Selline sõit on risk, kus kunagi ei tea milla uksed avatakse ja palutakse maha astuda.

Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Desünkroniseerimine hoiab tuled põlemas kommenteerimine on välja lülitatud)

Elektrivõrkude geopoliitika

Taavi Veskimägi, Tomas Jermalavicius

Artikkel ilmus 17.04.2018 Postimehes.

Tuleviku energiasüsteemides on elektril mängida võrreldes tänasega oluliselt suurem roll. Eriti kehtib see riikide suhtes, kellel endal puuduvad arvestavad fossiilkütuste varud. Nagu näiteks Balti riigid. Võib öelda, et juba täna, aga veel enam viie aasta pärast oleme olukorras, et kui ei ole elektrit, ei ole midagi. Ühiskond lakkab toimimast. Euroopa elektrisüsteemi vastu suunatud ründe tulemusel elektrisüsteemi kustumist tekkivat kaost kirjeldab üsna realistlikult Marc Elsberg oma trilleris „Balckout: Tomorrow Will Be Too Late“. Ei ole mobiilivõrku, raha, toimivat kaugkütet ega vee ja kanalisatsioonivõrku. Tekib kaos. Ja see teeb elektrisüsteemi ründamise väga atraktiivseks potentsiaalsetele ühiskonda destabiliseerida ihkavatele isikutele. Continue reading

| Energeetika, Riigihaldus Kommentaarid (Elektrivõrkude geopoliitika kommenteerimine on välja lülitatud)

Tippjuhtide personaalne sotsiaalne vastutus

Artikkel ilmus 26.01.2018 ajalehes Postimees.

Juhtimine ei ole väärtuste vaba tegevus. Juhtide ülesanne on kaitsta oma organisatsiooni tegevuse aluseks olevaid väärtusi. Seega on tippjuhtide kohustus, mitte ainult õigus osaleda avalikus arutelus – kuidas ühiskonda korraldada palju laiemalt kui ainult enda ettevõtte otsestes majandushuvides. Riigi juhtimise võimekus on kõigi ühiskonna liikmete juhtimiskompetentside summa. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Tippjuhtide personaalne sotsiaalne vastutus kommenteerimine on välja lülitatud)

A Market Economy in the European Energy Sector 

Artikkel ilmus novembrikuu Diplomaatias (nr 171).

Subsidies in the electricity industry increase final cost for consumers

A market economy in the European energy sector is not a natural. European energy market used to be a centrally planned economy, almost in the style of the former Soviet Union. While Estonia has completely opened up its electricity market to competition and is currently doing the same with the gas market, many European countries have achieved this only partially, hindering competition under the banner of consumer protection. As we know from history, monopolists are the fiercest opponents of a functioning market. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (A Market Economy in the European Energy Sector  kommenteerimine on välja lülitatud)

Nähtamatu käsi energiaturul

Artikkel ilmus 28. septembril 2017 ajalehes Postimees.

Tuleviku energiasüsteemis liigub vähem energiat ja rohkem infot. Turutundlik info tekib üha enam jaotusvõrkudes, mida hajusamalt toimivaks energiasüsteem muutub. Info omamise ja töötlemise võimekus muutub energiaturul peamiseks konkurentsieeliseks. Sellest lähtuvalt olen pidanud juba aastaid energiaturul konkurentsi edendamiseks ja kõigi turuosaliste võrdse kohtlemise tagamiseks oluliseks suurte jaotusvõrkude eraldamist energia müügist ja tootmisest. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Nähtamatu käsi energiaturul kommenteerimine on välja lülitatud)

Plaanikomitee on, aga plaani pole

Artikkel ilmus 5. septembril ajalehes Postimees

Statistikaamet tuli välja Eesti majanduskasvu numbritega II kvartalis – kasv 5,7 protsenti. Meedias tekkis eufooria: meil läheb hästi. Juba I kvartali majanduskasvu numbri foonil kukkus majandusarengu teema täielikult üldisest avalikust arutelust välja. Aga kvartaalsed numbrid ei ütle Eesti majanduse tegeliku seisu kohta midagi. Continue reading

| Rahandus-majandus, Riigihaldus Kommentaarid (Plaanikomitee on, aga plaani pole kommenteerimine on välja lülitatud)

Juhtimise fookuses on töö inimestega

Artikkel ilmus ajakirjas Director 01.08.2017.

Ettevõtte väärtus elab ja hingab

Töö iseloom on muutunud: selle asemel et keskenduda probleemide lahendamisele etteantud mudelite järgi, on strateegilise juhtimise fookuses töö inimestega. Suure osa ettevõtete väärtusest loovad inimesed. Ilma inimesteta on iga organisatsioon teovõimetu keha. Oma raamatus „Time, Talent, Energy” („Aeg, andekus ja energia”) kirjutavad Michael Manldns ja Eric Carton, et ettevõtted, millel on suurepärane inimeste juhtimise poliitika ja praktika, on keskmiselt 40% tootlikumad kui teised. Väga huvitav on ka küsimus, kas teooria, et ettevõtte üks ja ainus eesmärk on tõsta aktsionäride tulu, on enam üldse asjakohane. Suur osa teie ettevõtte väärtusest (kuigi see bilansis ei kajastu) läheb peauksest igal õhtul koju ja teie ülesanne juhina on neid inimesi motiveerida nii, et nad järgmisel hommikul jälle kohale tuleks. Need juhid, kes seda mõistavad, saavutavad ka tulemusi. Ettevõtetel on, mille üle mõelda ja miks püüelda inimeste hea juhtimise poliitika poole. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Juhtimise fookuses on töö inimestega kommenteerimine on välja lülitatud)

Kõne Euroopa Parlamendi avalikul kuulamisel “The Future of the EU Electricity Market”,  10 juuli 2017

Distinguished Members of the European Parliament,

Ladies and Gentlemen,

Estonian electricity market opening has been a success story…. Not just a positive coincidence…  Estonians have had the belief that best way to keep lights on and homes heated is the well-functioning energy market. Estonia liberalised the wholesale electricity market in two thousand ten together with start of the Nordic electricity exchange Nord Pool Spot operations in Estonia. In two thousand thirteen the electricity market was opened for all consumers and producers, without exeptions for instance to protected customers and balancing responsibility to everyone. All consumers buy their electricity from the free market at the market price. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Kõne Euroopa Parlamendi avalikul kuulamisel “The Future of the EU Electricity Market”,  10 juuli 2017 kommenteerimine on välja lülitatud)

Balti riikide elektrisüsteemi sünkroniseerimisest Euroopaga

Intervjuu Bloombergile 08.06.2017

Andsin mõned nädalad tagasi Bloombergile intervjuu Balti riikide elektrisüsteemi sünkroniseerimisest Euroopaga. Rääkisin Venemaast lahtiühendamise vajadusest ning sammudest, mida selle saavutamiseks on vaja astuda. Tänase seisuga otsime veel konsensust Läti ja Leeduga, kuna me ei ole jõudnud kokkuleppele, kas Balti riikide elektrivõrgud Euroopaga tuleks ühe või kahe liini kaudu ühendada ning kuhu peaks tulema regionaalne LNG terminal. Intervjuu ise on allpool.

***

Baltics Need Own Grid as Russia Pulls Power Plug, Elering Says
Bloomberg
By Ott Ummelas (Bloomberg) Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Balti riikide elektrisüsteemi sünkroniseerimisest Euroopaga kommenteerimine on välja lülitatud)