Tippjuhtide personaalne sotsiaalne vastutus

Artikkel ilmus 26.01.2018 ajalehes Postimees.

Juhtimine ei ole väärtuste vaba tegevus. Juhtide ülesanne on kaitsta oma organisatsiooni tegevuse aluseks olevaid väärtusi. Seega on tippjuhtide kohustus, mitte ainult õigus osaleda avalikus arutelus – kuidas ühiskonda korraldada palju laiemalt kui ainult enda ettevõtte otsestes majandushuvides. Riigi juhtimise võimekus on kõigi ühiskonna liikmete juhtimiskompetentside summa. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Tippjuhtide personaalne sotsiaalne vastutus kommenteerimine on välja lülitatud)

A Market Economy in the European Energy Sector 

Artikkel ilmus novembrikuu Diplomaatias (nr 171).

Subsidies in the electricity industry increase final cost for consumers

A market economy in the European energy sector is not a natural. European energy market used to be a centrally planned economy, almost in the style of the former Soviet Union. While Estonia has completely opened up its electricity market to competition and is currently doing the same with the gas market, many European countries have achieved this only partially, hindering competition under the banner of consumer protection. As we know from history, monopolists are the fiercest opponents of a functioning market. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (A Market Economy in the European Energy Sector  kommenteerimine on välja lülitatud)

Nähtamatu käsi energiaturul

Artikkel ilmus 28. septembril 2017 ajalehes Postimees.

Tuleviku energiasüsteemis liigub vähem energiat ja rohkem infot. Turutundlik info tekib üha enam jaotusvõrkudes, mida hajusamalt toimivaks energiasüsteem muutub. Info omamise ja töötlemise võimekus muutub energiaturul peamiseks konkurentsieeliseks. Sellest lähtuvalt olen pidanud juba aastaid energiaturul konkurentsi edendamiseks ja kõigi turuosaliste võrdse kohtlemise tagamiseks oluliseks suurte jaotusvõrkude eraldamist energia müügist ja tootmisest. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Nähtamatu käsi energiaturul kommenteerimine on välja lülitatud)

Plaanikomitee on, aga plaani pole

Artikkel ilmus 5. septembril ajalehes Postimees

Statistikaamet tuli välja Eesti majanduskasvu numbritega II kvartalis – kasv 5,7 protsenti. Meedias tekkis eufooria: meil läheb hästi. Juba I kvartali majanduskasvu numbri foonil kukkus majandusarengu teema täielikult üldisest avalikust arutelust välja. Aga kvartaalsed numbrid ei ütle Eesti majanduse tegeliku seisu kohta midagi. Continue reading

| Rahandus-majandus, Riigihaldus Kommentaarid (Plaanikomitee on, aga plaani pole kommenteerimine on välja lülitatud)

Juhtimise fookuses on töö inimestega

Artikkel ilmus ajakirjas Director 01.08.2017.

Ettevõtte väärtus elab ja hingab

Töö iseloom on muutunud: selle asemel et keskenduda probleemide lahendamisele etteantud mudelite järgi, on strateegilise juhtimise fookuses töö inimestega. Suure osa ettevõtete väärtusest loovad inimesed. Ilma inimesteta on iga organisatsioon teovõimetu keha. Oma raamatus „Time, Talent, Energy” („Aeg, andekus ja energia”) kirjutavad Michael Manldns ja Eric Carton, et ettevõtted, millel on suurepärane inimeste juhtimise poliitika ja praktika, on keskmiselt 40% tootlikumad kui teised. Väga huvitav on ka küsimus, kas teooria, et ettevõtte üks ja ainus eesmärk on tõsta aktsionäride tulu, on enam üldse asjakohane. Suur osa teie ettevõtte väärtusest (kuigi see bilansis ei kajastu) läheb peauksest igal õhtul koju ja teie ülesanne juhina on neid inimesi motiveerida nii, et nad järgmisel hommikul jälle kohale tuleks. Need juhid, kes seda mõistavad, saavutavad ka tulemusi. Ettevõtetel on, mille üle mõelda ja miks püüelda inimeste hea juhtimise poliitika poole. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Juhtimise fookuses on töö inimestega kommenteerimine on välja lülitatud)

Kõne Euroopa Parlamendi avalikul kuulamisel “The Future of the EU Electricity Market”,  10 juuli 2017

Distinguished Members of the European Parliament,

Ladies and Gentlemen,

Estonian electricity market opening has been a success story…. Not just a positive coincidence…  Estonians have had the belief that best way to keep lights on and homes heated is the well-functioning energy market. Estonia liberalised the wholesale electricity market in two thousand ten together with start of the Nordic electricity exchange Nord Pool Spot operations in Estonia. In two thousand thirteen the electricity market was opened for all consumers and producers, without exeptions for instance to protected customers and balancing responsibility to everyone. All consumers buy their electricity from the free market at the market price. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Kõne Euroopa Parlamendi avalikul kuulamisel “The Future of the EU Electricity Market”,  10 juuli 2017 kommenteerimine on välja lülitatud)

Balti riikide elektrisüsteemi sünkroniseerimisest Euroopaga

Intervjuu Bloombergile 08.06.2017

Andsin mõned nädalad tagasi Bloombergile intervjuu Balti riikide elektrisüsteemi sünkroniseerimisest Euroopaga. Rääkisin Venemaast lahtiühendamise vajadusest ning sammudest, mida selle saavutamiseks on vaja astuda. Tänase seisuga otsime veel konsensust Läti ja Leeduga, kuna me ei ole jõudnud kokkuleppele, kas Balti riikide elektrivõrgud Euroopaga tuleks ühe või kahe liini kaudu ühendada ning kuhu peaks tulema regionaalne LNG terminal. Intervjuu ise on allpool.

***

Baltics Need Own Grid as Russia Pulls Power Plug, Elering Says
Bloomberg
By Ott Ummelas (Bloomberg) Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Balti riikide elektrisüsteemi sünkroniseerimisest Euroopaga kommenteerimine on välja lülitatud)

Eesti energiasüsteemi digitaliseerimine

Artikkel ilmus lühendatud kujul Eesti Päevalehe veebiväljaandes

Eleringi ambitsioon on olla Põhja-Balti targa energiasüsteemi platvormi operaator. Tulevikus liigub energiavõrgus üha vähem energiat ja ühe enam infot. Väärtust luuakse reaalajas tootmise ja tarbimise tasakaalustamise kaudu, pannes erinevad energiakandjad omavahel konkureerima. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Eesti energiasüsteemi digitaliseerimine kommenteerimine on välja lülitatud)

Veskimägi Vaherile: energiasüsteemi idast eraldamine tähendab Eestile sama, mis Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumine

Intervjuu ilmus 3. mail 2017 Eesti Päevalehes.

Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Veskimägi Vaherile: energiasüsteemi idast eraldamine tähendab Eestile sama, mis Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumine kommenteerimine on välja lülitatud)

Professionaalse juhtimise puudumine takistab Eesti organisatsioonide arengut

Intervjuu Pärnu Finantskonverentsile 30-31. märtsil 2017 toimunud konverentsi eel.
Inervjuu ilmus 14. märtsil 2017 Pärnu Konverentside veebilehel Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Professionaalse juhtimise puudumine takistab Eesti organisatsioonide arengut kommenteerimine on välja lülitatud)