Monthly Archives: juuni 2010

Tuulikute väljakutse varustuskindlusele

  (artikkel koostöös Kaare Sandholtiga, Ea Energy Analyses partner) Üldteada on Euroopa Liidu energiapoliitika eesmärgid 2020. aastaks kliimamuutuste, konkurentsivõime ja energiajulgeoleku osas läbi kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamise ja taastuvallikate suurema kasutamise energia tootmiseks. Eesti peab seatud eesmärkide saavutamiseks tagama, et taastuvenergia … Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Tuulikute väljakutse varustuskindlusele kommenteerimine on välja lülitatud)