Monthly Archives: mai 2013

Elektrivarutuse tagab 80% tootmist tagahoovis

Eesti on osa Euroopa ühtsest energiasiseturust. Asume Euroopa elektrisüsteemide ristteel ja siinsed energeetika tulevikuvõimalused peituvad energiasüsteemide võrgustumises. Euroopa Liidu energiamajanduse visioon – ühtne võrk, ühtne turg – töötab Eesti energiatarbija huvides. Tarbija elektriga varustatuse Valgas tagab sama kindlusega nii Riias … Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (Elektrivarutuse tagab 80% tootmist tagahoovis kommenteerimine on välja lülitatud)

Vene huumor

Eelmisel nädalal Interfaxi kaudu maailma jõudnud uudis Rosatomi juhtkonna (mõnede allikate kohaselt Putini?) korralduse kohta asendada Kaliningradi planeeritavas Balti Tuumaelektrijaamas kaks algselt 1150 MW võisusega planeeritud reaktorit 640 MW ja 40 MW reaktoritega tähendab selle projekti formaalset lõppu omapärasel humoorikal moel. Vähemalt … Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Vene huumor kommenteerimine on välja lülitatud)

Energiaföderaalne Euroopa

Föderaalse Euroopa plusside-miinuste üle võib arutada, kuid energiaföderaalne Euroopa on kindlasti Eesti huvides. Tänane ülemkogu peaks andma tugeva kinnituse, et seatud ühtse energia siseturu loomise eemärk 2014 ja liikmesriikide gaasi-elektrivõrkude isoleerituse lõpetamise 2015 eesmärgid on jätkuvalt elus. 2011. aasta veebruari … Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Energiaföderaalne Euroopa kommenteerimine on välja lülitatud)

Numbrite anomaalia

Üle-eelmisel nädalal toimus riigikogu majanduskomisjonis arutelu elektrijaamade omatarbe eest taastuvenergiatoetuse maksmise üle. Nagu olen eelnevalt ka siin kirjutanud (http://www.taaviveskimagi.ee/2013/03/kuidas-nii-saab/) ei ole elektrijaama omatarbe eest kunagi  taastuvenergiatoetust makstud ja sellest tulenevalt ei saa olla kellelgi ka õigustatud ootust sellise toetuse jätkumiseks. … Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (1)