Tulevikus on meil elektrit üle, mitte puudu!

Intervjuu Eesti Ekspressis 29.04.2023

Kõrgepingeliinide ja jämedate gaasitorude firma Elering juht Taavi Veskimägi (48) räägib, kuidas mõned eraettevõtjad tahavad teha äri nii, et kasum jääb neile ja riskid riigile. Samuti sellest, kuidas ta surub maha solvumised ning millised ohud meid varitsevad.

Kohtume Eleringi peamajas Tallinnas Mustamäel neljapäeva hommikul veidi enne kella kolmveerand kaheksat. Veskimägi paistab olevat hästi erk.

Mida täna juba teinud oled?

Kell 10 lähen valitsusse. Olen oma ettekannet ette valmistanud. (Valitsuse nn kabinetinõupidamise vastav punkt oli „Ülevaade Eesti elektrisüsteemi sünkroniseerimisest Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga“.) Continue reading

| Energeetika, Juhtimine Kommentaarid (Tulevikus on meil elektrit üle, mitte puudu! kommenteerimine on välja lülitatud)

Intervjuu Postimehes 29.04.2023

Eleringi juht Taavi Veskimägi: «Andrus, te olete nõutu näoga.»

#Jah, sest te ei ole öelnud, miks lahkute Eleringi juhatuse esimehe kohalt?
Kas te tõesti ei usu, et mõnikord asjad ongi nii nagu näivad?

#Mulle näib, et lahkumisel on konkreetne põhjus.
Aga te eksite. Konkreetne põhjus võib olla ka see, et nagu pressiteates ütlesin, et praegu on sobiv ajaaken sellise sammu tegemiseks. Kõik täiendavad meetmed, mis lubasime rakendada täiemahulise sõja Eesti puhkedes Eesti energiavarustuskindluse suurendamiseks, on  tehtud. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid ( kommenteerimine on välja lülitatud)

Oli see vast sõit!

Mul on olnud privileeg töötada 14 aastat Eleringis, mille tegevuse tähendus ühiskonnas on niivõrd selge – hoida Eesti kodudes tuled põlemas ja toad soojad. Oleme selle ülesandega saanud hästi hakkama, Eleringi elektri ja gaasivõrgu töökindlus on olnud suurepärane. Kuid selleks, et püsida vaimselt vormis, tuleb esitada endale uusi väljakutseid ja mitte karta muutusi. Olen seda pidanud alati oluliseks, seda nii Rahandusministeeriumist Res Publica erakonda moodustama asudes kui Riigikogust lahkudes, kui asusin vedama põhivõrgu eraldamist Eesti Energiast.

Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Oli see vast sõit! kommenteerimine on välja lülitatud)

Mis teeb rikkaks, mis teeb vaeseks

Arvamuslugu Delfi Ärilehes 26.02.2022

Aasta Euroopa energiakriisi on näidanud, et meil puudub laiem ühiskondlik kokkulepe energeetika rollist ühiskonnas. Kas energia on avalik hüve, millele on igaühel õigus vastavalt tema vajadustele koos kohustusega panustada vastavalt oma võimalustele? Nagu Tallinna-Tartu maantee? Või on energia kaup, nagu iga teine kaup kaubaturul, kus hind ja kättesaadavus kujuneb nõudluse-pakkumise tasakaaluna, sarnaselt näiteks naftale? Nafta on samasugune energiakandja nagu näiteks elekter või gaas. Seega on omaette huvitav küsimus, miks ühte energiakandjat on Eesti inimesed valmis tolereerima vabaturu kaubana ja teist mitte. Ilmselt Venetsueelas on see teisti. Arutelu sellest, milline energiamajanduse korraldus teeb meid rikkaks, milline vaeseks, tuleb alustada just sellest, kas energia on turukaup või mitte. Energiamajandus ei ole väärtuste vaba ja see väärtuste põhine valik annab aluse kõigiks järgnevateks valikuteks.

Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Mis teeb rikkaks, mis teeb vaeseks kommenteerimine on välja lülitatud)

Kasvanud riskide kiuste on energiavarustuskindlus tagatud

Arvamuslugu Eesti Päevalehes 06.12.2022

Täiendavad riskimaandusmeetmed

24. veebruaril 2022 alanud täiemahuline Venemaa agressioon Ukraina vastu suurendas hüppeliselt Euroopa, sealhulgas Eesti energia varustuskindluse riske. Erakorralise energiasüsteemide riskide hindamise käigus 2022. aasta märtsis tuvastasime Eleringis kaks eriti suurt riski – gaasivarustuse katkemine talvel 2022/2023 ja elektrisüsteemi kustumine Balti elektrisüsteemi mitteplaneeritud eraldamise korral Venemaa poolt. Nende riskide maandamiseks panime kokku mastaapse täiendavate tegevuste plaani, et hoida Eestis tuled põlemas ja kodud soojad. Kuigi ühiskonnas on jätkuvalt hirmu ja ebaselgust, on kõrgeid riske maandavad täiendavad meetmed viimase üheksa kuu jooksul edukalt ellu viidud. Riskid on jätkuvalt olemas, kuid esialgu hinnatutest oluliselt madalamad. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Kasvanud riskide kiuste on energiavarustuskindlus tagatud kommenteerimine on välja lülitatud)

Vaatamata riskidele on gaasivarustus tagatud

Arvamuslugu Eesti Päevalehes 08.11.2022

Peale Venemaa täiemahulise agressiooni algust Ukraina vastu on kogu Euroopas olnud kõrgendatud tähelepanu all gaasivarustuse tagamine tarbijatele eesootavaks talveks. Nii ka Eestis ja Läänemere regioonis laiemalt. Euroopa peab saama hakkama sellel talvel ilma gaasitarneteta Venemaalt. Hindamaks sellises olukorras gaasivarustuse riske tarbijatele ja asjade seisu, koostasid Euroopa gaasisüsteemihaldurid 2022/2023 aasta talve gaasivarustuse ülevaate. Alljärgnevalt mõned olulisemad järeldused sellest analüüsist meie regiooni kontekstis. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Vaatamata riskidele on gaasivarustus tagatud kommenteerimine on välja lülitatud)

Ühiskonna hirmutamine omakasu eesmärgil on vastutustundetu

Arvamuslugu Eesti Päevalehes 06.10.2022

2022/23. aasta talve vaates on energia varustuskindluse riskid Venemaa algatatud sõjategevuse tõttu oluliselt kasvanud. Elering on astunud kümneid erakorralisi samme selle riski maandamiseks Eesti elektri- ja gaasi tarbijatele. Gaasimajanduses on Eleringi ülesanne vastavalt maagaasiseadusele tagada gaasisüsteemi varustuskindlus. Gaasi peavad ostma oma tarbijatele gaasimüüjad. Näiteks minu enda gaasimüüja on Eesti Gaas. Seega Eesti Gaas peab mulle tarbijana tooma gaasi. Alles siis, kui gaasimüüja ei suuda gaasi tuua, sekkub riik. Miks muidu meil avatud turgu üldse vaja on, kui riik peab võtma endale kogu vastutuse infrastruktuuri ehitamisest kuni gaasi tarnimiseni klientidele? Tänaste seaduste järgi Elering ei saa ega tohi osaleda gaasiturul. Gaasitaristu ehk siseriiklik võrk ning välisühendused, mille eest Elering vastutab, on tarbijate varustuskindluse tagamiseks Eestis piisavad.

Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Ühiskonna hirmutamine omakasu eesmärgil on vastutustundetu kommenteerimine on välja lülitatud)

Gaasitarne riski maandamise lahendus

Arvamuslugu Eesti Päevalehes 02.05.2022

Gaasitarne riski maandamise meede ei ole ideoloogiline arutelu riigi rolli üle majanduses. Kasvanud gaasitarne katkemise risk tuleb lahendada kiiresti ja kõige odavama kuluga tarbijale eelkõige järgmist küttehooaega silmas pidades. Täiendava  gaasitarneahela loomise ideologiseerimine ei muuda selle lahenduse loomist Eesti tarbijatele gaasitarne tagamiseks lihtsamaks.

Ma ei ole kohanud kedagi, ei valitsuses, ministeeriumides ega Eleringis, kes ütleks, seda projekti peab realiseerima riik, kui erasektor seda teeks. Olles selle arutelu keskmes nüüd kaks kuud, siis kahjuks ütleb erasektor – me loome LNG võimekuse, aga riik andku garantii, kui meie äri ei peaks õnnestuma. Risk riigile, kasum ettevõtjale. Avalikus arutelus on jäänud kõlama ja võimendatud, et erasektor teeks, vähem aga on jäänud kõlama, mis tingimustel ja milliste garantiidega riigi poolt. Aga see on esmatähtis, on veel teisi teid sama, vene torugaasi tarneriski maandamiseks, nt täiendavate varude loomine. Tuleb valida tõhusaim meetod. Ajakriitiliselt tegeleme eelkõige 2022/2023 talve küsimusega. Pikemas vaates on lahendusi vene torugaasi tarnete lõpetamise mõjude leevendamiseks laual palju enam. Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (Gaasitarne riski maandamise lahendus kommenteerimine on välja lülitatud)

Miks rätsepal ei ole pükse?

Arvamuslugu ajakirjas Edasi 21.02.2022

Me kõik teame rahva suus levinud ütlusi kingsepa kingade puudumise või rätsepa kuue puudumise kohta. Need rahva suus levinud ütlused illustreerivad arusaama, et inimesed pole oma isikliku elu korraldamisel sugugi alati head oma professionaalseid oskusi kasutama. Energia läheb kutsetööga raha teenimisele. Fookus on mujal. Professionaalsete oskuste kasutamine isiklikus elus jääb tahaplaanile. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Miks rätsepal ei ole pükse? kommenteerimine on välja lülitatud)

Mida sa teed siis, kui keegi ei näe?

Arvamuslugu ajakirjas Edasi 18.01.2022

Eestis on ingelinvesteeringud siinsete alustavate ettevõtete edulugude valguses kogumas aina suuremaid tuure. Ei ole suutnud minagi jääda lõpuni kõrvale sellest rahvuslikust spordist ja vaadanud ühte ja teise alustavasse ettevõttesse sisse. Loomulikult, kuhu on olnud võimalik vaadata, sest tänase kapitalituru pakkumise-nõudluse dünaamika juures ei vali mitte investorid, kuhu nad investeerivad, vaid ettevõtted, mis investoreid nad soovivad näha. Eks paistab, kaua veel selline pidu kestab! Aga see selleks.

Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Mida sa teed siis, kui keegi ei näe? kommenteerimine on välja lülitatud)