Monthly Archives: november 2007

Milline investeerimiskontode süsteem tuleb?

Investeerimiskontode süsteemi rakendamise pikem eesmärk on motiveerida eraisikuid enam säästma ja säästusid investeerima ning vähem tarbima. Üheks võimaluseks on mõjutada inimeste käitumist läbi maksupoliitika, soodustades säästmist ja investeerimist, kõrgemalt maksustada tarbimist, eriti ressursimahukate toodete ja teenuste osas. Eesti majanduse kapitaliseeritus … Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (Milline investeerimiskontode süsteem tuleb? kommenteerimine on välja lülitatud)

Väikeriiklik mõtlemine pole rehepaplus

Tahe olla suur ja võimas, saada kõigega ise hakkama on sügavalt inimlik. Sarnaselt inimestega soovivad kõik riigid oma mõju ja kaalu maailmas kasvatada. See nõuab ressursse vajalike võimekuste välja arendamiseks. Üha sekkuvam, reguleerivam ja ühiskonda järelvalvavam riik tuleb meil koos … Continue reading

| Riigihaldus Kommentaarid (Väikeriiklik mõtlemine pole rehepaplus kommenteerimine on välja lülitatud)

Paralleelkasutusest ühisrahani

Eesti eesmärk on saada Euroopa Majandus- ja Rahaliidu täisliikmeks ja võtta kasutusele ühisraha euro. Jutt Eesti võimalusest jätkata veel kümneid aastaid Eesti krooniga ka fikseeritud vahetuskursi juures on kaheldav. Me oleme liiga väikesed ja avatud finantspoliitiliste riskide talutavaks haldamiseks üha  … Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (Paralleelkasutusest ühisrahani kommenteerimine on välja lülitatud)

Ettevalmistused energiamajanduse aruteluks Riigikogus

2008. aasta sügisel peaks jõudma vastavalt valitsuse tööplaanile Riigikogusse uuendatud Kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline arengukava. Seal sisalduvad energiapoliitilised valikud on strateegilises tähenduses 11. Riigikogu koosseisu ühed kõige laiema ja pikema mõjuga otsused. Seda nii majandus- kui julgeolekupoliitiliselt. Energeetika alased valikud … Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Ettevalmistused energiamajanduse aruteluks Riigikogus kommenteerimine on välja lülitatud)

Jätame 2008. aasta riigivalitsemiskulud 2007. aasta tasemele

Arutelu riigivalitsemise kulude üle käib demokraatliku riigiga olemuslikult kokku. Nende jaoks, kelle otsene heaolu lähtub riigieelarvest, on alati raha vähe ja need, kes peavad ainult makse maksma, neile tundub riigis toimuv suure laristamisena. Tõde on ilmselt kusagil vahepeal, mis peaks … Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (Jätame 2008. aasta riigivalitsemiskulud 2007. aasta tasemele kommenteerimine on välja lülitatud)

Paralleelkasutusest rahaliidu täisliikmelisuseni

Eesti eesmärk on saada Euroopa Majandus- ja Rahaliidu täisliikmeks ja võtta kasutusele ühisraha euro. Jutt Eesti võimalusest jätkata veel kümneid aastaid Eesti krooniga ka fikseeritud vahetuskursi juures on rumal. Me oleme liiga väikesed ja avatud finantspoliitiliste riskide talutavaks haldamiseks üha  … Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (Paralleelkasutusest rahaliidu täisliikmelisuseni kommenteerimine on välja lülitatud)