Monthly Archives: detsember 2014

Elering 2014

Tulevikku vaatavalt on lähikümnendi kolm kõige strateegilisemat tegevussuunda meie jaoks: esiteks, Balti riikide elektrisüsteemide sünkroniseerimine Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga; teiseks, regionaalse elektrituru lõplik väljaarendamine osana üle-euroopalisest elektriturust; kolmandaks, regionaalse paljude turuosalistega konkurentsipõhise gaasituru loomine koos vajaliku infrastruktuuriga. Tweet This Post

| Energeetika Kommentaarid (Elering 2014 kommenteerimine on välja lülitatud)

EstLink 2 lubadega kõik korras

Äripäev on võtnud kirjutada EstLink 2 ühenduse mereosa ehituse ehitus- ja kasutuslubadest. Võin kinnitada, et Elering on teinud kõik kõige paremate kavatsuste ja hoolsusega, mitte midagi rikkudes või varjates. Elering ja Fingrid on teostanud EstLink 2 projekti parima teadmise ja … Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (EstLink 2 lubadega kõik korras kommenteerimine on välja lülitatud)

EL elektriturg sai tuleviku raamistiku

Süsteemihaldurite maailmas juba aastaid kõneainet pakkunud uute üle-euroopaliste võrgukoodide teema jõudis äsja esimese märkimisväärse verstapostini – EL-i liikmesriigid kiitsid heaks ühtse siseturu arendamisel suure tähtsusega võrgukoodi võimsuste jaotamisest ja ülekoormuse juhtimisest (Capacity Allocation and Congestion Management – CACM). Tweet This … Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (EL elektriturg sai tuleviku raamistiku kommenteerimine on välja lülitatud)

Sünkroniseerimine 2025

Balti süsteemihaldurid leppisid eelmisel nädalal kokku tegevuskava, mille täitmisel on võimalik Balti elektrisüsteem sünkroniseerida aastal 2025 Mandri-Euroopa sünkroonalaga. Samuti on eelmisest nädalast Balti peaministrite ühisavalduse eesmärgiga sünkroniseerida Balti riigid 2025 ja leppida selleks vajalik tegevuskava kokku Eurooa Komisjoni ja naabritega … Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Sünkroniseerimine 2025 kommenteerimine on välja lülitatud)