Monthly Archives: juuni 2014

Varustuskindluse võti on energiavõrkude lõimumine

Energiavõrkude kiire arendamine Euroopas on praeguses geopoliitilises olukorras aktuaalsem kui kunagi varem vähendamaks Euroopa Liidu liikmesriikide sõltuvust kolmandatest riikidest tarnitavast gaasist, õlist, uraanist, elektrist jne. Võrkude arendamine on eeldus Euroopa Liidu energia siseturu täielikuks rakendamiseks. Ühine turg loob eelduse energiaefektiivsusele, … Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Varustuskindluse võti on energiavõrkude lõimumine kommenteerimine on välja lülitatud)