Monthly Archives: mai 2010

Võrgutasud tagavad varustuskindluse

Elering riigi omandis oleva põhivõrguettevõtjana vastutab Eesti elektrisüsteemi kui terviku toimimise eest, et igal ajahetkel oleks tagatud tarbijatele nõuetekohase kvaliteediga elektrivarustus. Elektrisüsteemi varustuskindlus põhineb nii ühendusvõimsuste kui tootmisvõimsuste piisavusele süsteemis ja elektrisüsteemi töökindlusele. Kui elektriturul osalevate tootmisvõimsuste piisavuse osas on … Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Võrgutasud tagavad varustuskindluse kommenteerimine on välja lülitatud)