Monthly Archives: mai 2014

Eesti elektritootmisstsenaariumid 2030+

Põhijäreldused  koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ning Taani konsultatsioonifirmaga Ea Energy Analyses valminud uuringust võiks olla umbes sellised: Modelleeritud stsenaariumid kinnitavad, et elektrimajanduses eesmärgiks seatud 17,4% taastuvelektri osakaal kogutarbimisest 2020. aastaks, saavutamaks Eestile Euroopa Liidu energia- ja kliimapoliitika raames seatud sihttaset, on … Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Eesti elektritootmisstsenaariumid 2030+ kommenteerimine on välja lülitatud)

Balti TSO’de lepe oli õiguspärane

Reageerides 2013. a. teisel poolel suurenenud elektrienergia hindadele päev-ette elektribörsi Nord Pool Spot AS (edaspidi NPS) Balti riikide hinnapiirkonnas, viis Leedu regulaator läbi uuringu hinnakõikumiste mõjutuste kohta. Uuringu eesmärk oli määrata kindlaks, kas elektrihindade taset NPS elektribörsil 2013. a. teisel … Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (Balti TSO’de lepe oli õiguspärane kommenteerimine on välja lülitatud)