Monthly Archives: september 2013

Gaasivõrgu ost toetaks kapitaliturgu

Eestis on aastaid  kestnud arutelu kohaliku kapitalituru arendamise vajalikkusest toetamaks Eesti majanduse arengut. Seda nii raha vajajate (eelkõige väiksemad ettevõtted), kui potentsiaalsete investorite (eelkõige eraisikust väikeinvestorid, kelle raha seisab passiivselt hoiustel) vaatevinklist. Ühe võimalusena kohalik kapitaliturg käima tõmmata on paljud … Continue reading

| Energeetika, Rahandus-majandus Kommentaarid (Gaasivõrgu ost toetaks kapitaliturgu kommenteerimine on välja lülitatud)

Pole häbi

Eleringi omakapitali tootlikkuseks oli eelmisel aastal 16,8%, mis ületas Konkurentsiameti vastavat oodatud tootlust 9,18% ca 7,6%. Elering lõi seega omanikule lisandväärtust (nn. EVA ehk Economic Value Added) 15,8 mln €. EVA suurus näitab, kui palju ületas tegelik puhaskasum nn. põhjendatult … Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Pole häbi kommenteerimine on välja lülitatud)