Eesti energeetika 2016: lokaalsest globaalseks, tsentraalsest hajutatuks

Arvamusartikkel Postimehes 27.01.2016.

Lause „Mis tõi meid siia, ei vii meid siit edasi“ pärineb Ameerika juhtimiskonsultandi Marshall Goldsmithi 2008. aasta raamatu pealkirjast. See on universaalne mõte, mis on hästi kohandatav maailmas, kus pidev muutus on uus reaalsus igas eluvaldkonnas.

Kindlasti on see sobiv ilmestama Eesti energeetikat. Eesti energiamajandus ei ole olnud kunagi varem nii suurel määral orgaaniline osa globaalsest energiaturust. Globaalne energiasüsteem on nii sisuliselt kui tehnoloogiliselt revolutsioonilistes muutustes. Oleme nii heas kui halvas sõltuvad nendest trendidest. Siin on, mida tähele panna ja proovida mõtestada, loomaks töökohti ja heaolu. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (0)

Köetud tuba ja soe toit laual

Mis töö peab maagaas Eestis ära tegema? See on küsimus, millele tuleb vastata, mõeldes gaasivarustuse kindlustamisele tarbijatele igal ajahetkel. Eestis kasutatakse gaasi eelkõige toa kütmiseks ja toidu valmistamiseks. Mõlemad on inimeste heaolu jaoks üliolulised. Sellepärast loob Elering järgmise aasta algusest esmakordselt kaitstud tarbijate varu, et võimalikes kriisiolukordades, olgu selleks tehnilised probleemid, pikk pakaseperiood talvel või keeruline geopoliitiline olukord, võivad Eesti gaasitarbijad olla kindlad, et gaas jõuab igal juhul nendeni. Tuba saab köetud ja soe toit lauale. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Köetud tuba ja soe toit laual kommenteerimine on välja lülitatud)

Mõistus ja tunded Pariisis

Arvamusartikkel Äripäevas 03.12.2015.

Ma armastan pikki ja lumiseid talvi. Minu ideaalne talv oli 2011/2012, kus lumi tuli novembris maha ja aprillis läks ära. Märtsi lõpus sai veel sõbraga üle Väinamere käidud suuskadega Muhust Hiiumaa laidude kaitsealal. Super! Sellist kliimat ma tahan.

See on emotsioon. Ilmselt on enamusel meil kliimaga lähtuvalt meeldimisest /mitte meeldimisest mingi isiklik suhe. On ka ratsionaalne pool. Kliimal on hind. Mina olen valmis täna maksma teenuste-kaupade eest lisaks, et ka minu poeg saaks talvel sõita üle Väinamere jää suuskadega. Ka kliimamuutustel on hind.  Kui lumi või mitte lumine talv on luksuskaup, siis merevee taseme tõus, sagedased üleujutused või joogivee nappus on midagi, mis mõjutab inimesi ja majandust otse ja tihti fataalselt. Continue reading

| Energeetika, Rahandus-majandus Kommentaarid (Mõistus ja tunded Pariisis kommenteerimine on välja lülitatud)

Tuleviku väljakutseid ei alistata kogemuste, vaid seiklusvaimuga

Artikkel ilmus ajakirja Director augustikuu numbris.

Eesti elektrituru avamine on olnud edulugu. Oleme jõudnud viie aastaga suletud turult, kus hind oli reguleeritud, olukorrani, kus konkurents on vaba ja elektrimüüjaid on turul palju. Continue reading

| Energeetika, Riigihaldus Kommentaarid (Tuleviku väljakutseid ei alistata kogemuste, vaid seiklusvaimuga kommenteerimine on välja lülitatud)

Pariisi kliimakonverentsi ootuses

Arvamusartikkel Postimehes 11.08.2015 http://arvamus.postimees.ee/3288877/taavi-veskimagi-pariisi-kliimakonverentsi-ootuses.

Nädalapäevad tagasi kuulutas president Obama välja uue, ambitsioonika versiooni USA kliimaprogrammist (Clean Power Plan). Mõni nädal varem tuli EL välja oma värske kliimameetmete paketiga. Sellele kõigele on eelnenud G20 riikide kliimapoliitika arutelud ning USA-Hiina kokkulepe eelmise aasta lõpust. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Pariisi kliimakonverentsi ootuses kommenteerimine on välja lülitatud)

Odav elekter kustutab lahkudes tuled

Arvamusartikkel Eesti Päevalehes 09.07.2015 http://epl.delfi.ee/news/arvamus/odav-elekter-kustutab-lahkudes-tuled?id=71877455

Pidevad muutused on uus reaalsus ka energeetikas. Odav elekter on hea, kuid potentsiaalselt laastav ja mittekestlik tuleviku vaates. Asjakohane vastus odavast elektrist tingitud elektrituru väljakutsetele peab olema regionaalne. See saab põhineda usaldusel naabrite vastu. Peame uskuma, et elektrijaam Lätis või Soomes on Eesti energiajulgeoleku seisukohalt sama kindel kui elektrijaam kodus. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Odav elekter kustutab lahkudes tuled kommenteerimine on välja lülitatud)

Kultuuride kokkupõrge

Viimase aasta jooksul oleme saanud regulaarselt teateid elust, et mõni endine edukas erasektori juht ja tore inimene, kes on vahepeal ühinenud avaliku sektoriga, lahkub. Tavaliselt käib nende lahkumistega kaasas suurem või väiksem, otse nähtav või ridade vahele kirjutatud kibestumus – tahtsin parimat aga välja tuli nagu tavaliselt. Ja ajalehtedest leiame pealkirju stiilis  – nii nad tapsidki meie Ferdinandi. Kokkuvõttes, süsteem võitis inimese. Continue reading

| Riigihaldus Kommentaarid (Kultuuride kokkupõrge kommenteerimine on välja lülitatud)

Tasuta elekter rahvale

Unistus tasuta energiast pole ühiskonnale võõras. Eestis on sellest viimasel ajal julgenud kõvasti unistada vähesed. On riike, kus see on reaalsus, kuid seda koos vahelduva vooluga. Kord on, kord ei ole. Tuul vingub, lamp vilgub. Ja teadagi pole kallimat elektri kui elektri puudumine. Ja seda mitte retooriliselt, vaid see on arvutatud välja, kui palju maksab ühiskonnale töökindla elektrisüsteemi puudumine.  Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Tasuta elekter rahvale kommenteerimine on välja lülitatud)

Tugev vaim, nõder keha

Euroopa Komisjon avaldas eelmisel nädalal mahuka energialiidu dokumentide paketi. Kõige laiemalt on selle eesmärk kogu liitu  hõlmav energiasüsteem, kus energia liigub turupõhiselt vabalt üle riigipiiride, tagatud on vaba konkurents ja ressursse kasutatakse parimal võimalikul moel. Kõik see peab toimuma  jätkusuutlikult, võimalikult keskkonnasõbralikult ja tarbijale soodsalt. Need on vaid osa energialiidu dokumentides sisalduvatest soovidest ja eesmärkidest. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Tugev vaim, nõder keha kommenteerimine on välja lülitatud)

Aktsia riigivarana pole saatanast

On retooriliselt suur vahe, kas rääkida riigiettevõttest ja riigikapitalismist või eraõiguslike äriühingute aktsiatest riigi bilansis. Kui tahta asju käsitleda vaates hea/halb, on selline retooriline sildistamine asjakohane. Riigikapitalism annab kohe õige nurga kätte. Korvpalli reegleid parafeerides: kaks sammu ja pealevise. Kerge korv. Riigikapitalism on loomulikult halb.  Continue reading

| Riigihaldus Kommentaarid (Aktsia riigivarana pole saatanast kommenteerimine on välja lülitatud)