Kultuuride kokkupõrge

Viimase aasta jooksul oleme saanud regulaarselt teateid elust, et mõni endine edukas erasektori juht ja tore inimene, kes on vahepeal ühinenud avaliku sektoriga, lahkub. Tavaliselt käib nende lahkumistega kaasas suurem või väiksem, otse nähtav või ridade vahele kirjutatud kibestumus – tahtsin parimat aga välja tuli nagu tavaliselt. Ja ajalehtedest leiame pealkirju stiilis  – nii nad tapsidki meie Ferdinandi. Kokkuvõttes, süsteem võitis inimese. Continue reading

| Riigihaldus Kommentaarid (Kommentaarid välja lülitatud)

Tasuta elekter rahvale

Unistus tasuta energiast pole ühiskonnale võõras. Eestis on sellest viimasel ajal julgenud kõvasti unistada vähesed. On riike, kus see on reaalsus, kuid seda koos vahelduva vooluga. Kord on, kord ei ole. Tuul vingub, lamp vilgub. Ja teadagi pole kallimat elektri kui elektri puudumine. Ja seda mitte retooriliselt, vaid see on arvutatud välja, kui palju maksab ühiskonnale töökindla elektrisüsteemi puudumine.  Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Kommentaarid välja lülitatud)

Tugev vaim, nõder keha

Euroopa Komisjon avaldas eelmisel nädalal mahuka energialiidu dokumentide paketi. Kõige laiemalt on selle eesmärk kogu liitu  hõlmav energiasüsteem, kus energia liigub turupõhiselt vabalt üle riigipiiride, tagatud on vaba konkurents ja ressursse kasutatakse parimal võimalikul moel. Kõik see peab toimuma  jätkusuutlikult, võimalikult keskkonnasõbralikult ja tarbijale soodsalt. Need on vaid osa energialiidu dokumentides sisalduvatest soovidest ja eesmärkidest. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Kommentaarid välja lülitatud)

Aktsia riigivarana pole saatanast

On retooriliselt suur vahe, kas rääkida riigiettevõttest ja riigikapitalismist või eraõiguslike äriühingute aktsiatest riigi bilansis. Kui tahta asju käsitleda vaates hea/halb, on selline retooriline sildistamine asjakohane. Riigikapitalism annab kohe õige nurga kätte. Korvpalli reegleid parafeerides: kaks sammu ja pealevise. Kerge korv. Riigikapitalism on loomulikult halb.  Continue reading

| Riigihaldus Kommentaarid (Kommentaarid välja lülitatud)

Elering 2014

Tulevikku vaatavalt on lähikümnendi kolm kõige strateegilisemat tegevussuunda meie jaoks: esiteks, Balti riikide elektrisüsteemide sünkroniseerimine Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga; teiseks, regionaalse elektrituru lõplik väljaarendamine osana üle-euroopalisest elektriturust; kolmandaks, regionaalse paljude turuosalistega konkurentsipõhise gaasituru loomine koos vajaliku infrastruktuuriga. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Kommentaarid välja lülitatud)

EstLink 2 lubadega kõik korras

Äripäev on võtnud kirjutada EstLink 2 ühenduse mereosa ehituse ehitus- ja kasutuslubadest. Võin kinnitada, et Elering on teinud kõik kõige paremate kavatsuste ja hoolsusega, mitte midagi rikkudes või varjates. Elering ja Fingrid on teostanud EstLink 2 projekti parima teadmise ja kõigi nõuete kohaselt, mis on taganud EstLink 2 ühendusele EL-i 100 miljoni eurose kaasfinantseerimise ja on toonud sellel aastal Eesti tarbijale ca 37 miljonit eurot kasu läbi madalama elektrihinna. Kellelgi pole ka vastavasisulisi pretensioone EstLink 2 projekteerimise ja ehitustegevuse käigus olnud. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Kommentaarid välja lülitatud)

EL elektriturg sai tuleviku raamistiku

Süsteemihaldurite maailmas juba aastaid kõneainet pakkunud uute üle-euroopaliste võrgukoodide teema jõudis äsja esimese märkimisväärse verstapostini – EL-i liikmesriigid kiitsid heaks ühtse siseturu arendamisel suure tähtsusega võrgukoodi võimsuste jaotamisest ja ülekoormuse juhtimisest (Capacity Allocation and Congestion Management – CACM). Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Kommentaarid välja lülitatud)

Sünkroniseerimine 2025

Balti süsteemihaldurid leppisid eelmisel nädalal kokku tegevuskava, mille täitmisel on võimalik Balti elektrisüsteem sünkroniseerida aastal 2025 Mandri-Euroopa sünkroonalaga. Samuti on eelmisest nädalast Balti peaministrite ühisavalduse eesmärgiga sünkroniseerida Balti riigid 2025 ja leppida selleks vajalik tegevuskava kokku Eurooa Komisjoni ja naabritega 2015.aasta jooksul. Parim institutsionaalne raamistik sellise laia konsensuse saavutamiseks on seni edukaks osutunud BEMIP (Balti energiaturgude ühendamise plaanist) raamistik. Vaja on saavutada uus lepe BEMIP 2.0. Elering esitab valitsusele Eesti ülekandevõrgu arengukava osana sünkroniseerimise kava veel selle aasta jooksul.

Hetkel paistab olema sünkroniseerimise osas Balti riikide sees lai konsensus ja Lätil tekib hea võimalus järgmise EL eesistujana neid positsioone EL sees ka edendada. Peamine väljakutse on saavutada vajalikud kokkulepped eelkõige Poolaga. Sest palju töid, mis sünkroniseerimiseks vajalik tuleb teha ära just Poolas. Praktika näitab, et mistahes uue elektriliini ehituseks tuleb aega varuda vähemalt 10 aastat. Seega kokkulepped on vaja saavutada järgmise aasta jooksul, soovides sünkroonala vahetuse 2025. aastal ära teha.

| Energeetika Kommentaarid (Kommentaarid välja lülitatud)

Ukraina-Venemaa-EL gaasitehing

Kuigi paistab, et eile ei fikseeritud veel kolmepoolset kokkulepet Ukraina, Venemaa  ja EL-i vahel tagamaks talviseid gaasitarneid Ukrainasse ja läbi Ukraina Euroopasse, on siiski mõned huvitavad aspektid viimastest nädalatest, mis on jäänud silma. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Kommentaarid välja lülitatud)

Konkurentsist Eesti gaasiturul

Teatavasti on Eesti gaasiturg formaalselt avatud konkurentsiks. Sisuliselt konkurents puudub. Kõik Eestis müüdav gaas käib läbi Eesti Gaasi. Samas on arengud Leedus (Gazprom gaasisektorist välja, Klaipeda terminal selle aasta detsembrist) ja Läti Incukalnsi hoidla kasutamise potentsiaalselt liberaalsem režiim kolmandatele osapooltele andmas võimalust uute gaasimüüjate sisenemiseks Eesti gaasiturule. Loodetavalt ka Eesti Energia aktiveerib veelgi enda gaasimüügi äri, millega nad eelnevatel aastatel tuginevalt lepingutele Eesti Gaasiga on alustanud. Kui neil tekiks võimalus osta gaasi otse, primaarturult, siis võiks see nende võimalust Eesti Gaasiga konkureerimiseks oluliselt parandada. Kindlasti on oluline hinnamudel. Tahaks saada osa spothindade dünaamikast Lääne-Euroopas.

Eelneva jutu mõte on kutsuda huvilisi osalema Eleringi maagaasi hankel avariireservelektrijaamade tarbeks gaasi ostmisel 2015. aastal. Otsime aktiivselt gaasimüüjaid tänase domineeriva gaasimüüja Eesti Gaasi kõrvale tekitamaks konkurentsi. Eesti Energia, Alexela, Litgas, Latvijas Gaze, …. ?

| Energeetika Kommentaarid (Kommentaarid välja lülitatud)