Fingrid: varustuskindluse tagab toimiv, piiranguteta elektriturg

Fingrid avaldas eile oma vaate regiooni elektrituru tuleviku kohta. Fingridi hinnangul vajab elektriturg rohkem „turgu“, vähem interventsiooni-subsiidiumeid ja suuremat paindlikkust. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (0)

Elu on inimsuhete akumulatsioon

Lugu ilmus ajakirja Director aprillikuu väljaandes.

Hiljutise intervjuu käigus Pärnu juhtimiskonverentsi tarbeks tuli juttu sotsiaalse kapitali vajadusest olemaks hea ja tõhus juht. Juhtidena töötame ja saavutame eesmärke ainult koos inimestega ja tänu inimestele. Iga organisatsioon on  ilma inimesteta tühi, teovõimetu kest. Seega juhi töö on töö inimestega, mille lahutamatu osa on sotsiaalne suhete võrgustik, mis on sotsiaalsele kapitali nurgakivi. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (0)

Vajalikul hetkel tuli põleb ja keegi on kodus

Lugu ilmus ajakirja Director märtsikuu väljaandes.

Kes meist ei oleks tahtnud olla elus ühes või teises olukorras situatsiooninutikam (situation smart)? Kogemusele tuginevalt on situatsiooninutikus alus positiivsetele emotsioonidele, luues sellega uusi võimalusi, inspireerivaid inimkontakte, kreatiivseid ideid ja kujundades teiste muljet meist. Mulle tundub, et tänases maailmas on situatsiooninutikus üks keskne võidu faktor. Elu on liiga kiire, et teised suudaksid näha meie personaalse „eesriide“ taha. Paljuski situatsiooninutikuse järgi teeme ise ja teevad teised meie kohta järeldusi emotsionaalse intelligentsuse osas. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Vajalikul hetkel tuli põleb ja keegi on kodus kommenteerimine on välja lülitatud)

42+29 miljonit

2015. aasta oli Eleringile hea aasta. Uudised majandustulemustest kipuvad olema aga ikka sellised nagu oleks midagi nihu läinud. 2015. aastal ei läinud. See on ex-post fakt ja audiitorite poolt kinnitatud. Sellepärast julgesin nimetada eelmise aasta tulemusi Eleringi ajaloo parimateks. Ja ma ei räägi siin tegevusnäitajatest – tarbijatele jäi eelmisel aasta jooksul tõesti edastamata üksnes 10 megavatt-tundi energiat ja väljalülitumisi oli kõigest 133, vaid majandustulemustest. Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (42+29 miljonit kommenteerimine on välja lülitatud)

Autentsus juhtimise kullaproovina

Artikkel ilmus ajakirja Director veebruarikuu väljaandes.

Tänapäeva ühiskonnas, kus info liigub 24/7 ja kõigil kaaskodanikel on kogu aeg fotoaparaat taskus, ei ole võimalik olla keegi, kes sa tegelikult ei ole. Sellega jääb kiiresti vahele. Näiteid on meil rohkelt: teistelt korda nõudev juht eirab ise reegleid, puritaanluse eest võitleja ameleb ööklubis või väsimatu korruptsiooni eest võitleja näppab midagi… Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Autentsus juhtimise kullaproovina kommenteerimine on välja lülitatud)

Vähem makse, rohkem väärtust

Arvamusartikkel Eesti Päevalehes 26.02.2016

Peaminister Taavi Rõivas märkis oma Vanemuise kontserdimajas peetud vabariigi aastapäeva kõnes vajadust suurendada Eestis teadus- ja arendustegevusse panustatavad summad Euroopa parimatega võrreldavale tasemele.

Elering on juba mitu aastat investeerinud teadus- ja arendustegevusse pea ühe protsendi oma käibest. Seda nii tegevustesse, mis on otseselt vajalikud meie enda äri jaoks kui ka projektidesse, mis arendavad Eesti energiamajandust laiemalt ja millest saadav kasu ilmneb eeldatavalt alles aastate pärast. Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (Vähem makse, rohkem väärtust kommenteerimine on välja lülitatud)

Päev, mil algas kevad

Arvamusartikkel Postimehes, 15.02.2016.

Igal aastal on üks päev, mil astud hommikul koduuksest välja ja saad aru, et nüüd on kõik teisiti. Käes on kevad. Sellel aastal hakkas kevad reedel, 29. jaanuaril. Vahepeal võib tulla küll külma ja tuisku, kuid loodus liigub siiski vääramatu jõuga kevadesse. See on trend. Trend on see, mis loeb. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Päev, mil algas kevad kommenteerimine on välja lülitatud)

Eesti energeetika 2016: lokaalsest globaalseks, tsentraalsest hajutatuks

Arvamusartikkel Postimehes 27.01.2016.

Lause „Mis tõi meid siia, ei vii meid siit edasi“ pärineb Ameerika juhtimiskonsultandi Marshall Goldsmithi 2008. aasta raamatu pealkirjast. See on universaalne mõte, mis on hästi kohandatav maailmas, kus pidev muutus on uus reaalsus igas eluvaldkonnas.

Kindlasti on see sobiv ilmestama Eesti energeetikat. Eesti energiamajandus ei ole olnud kunagi varem nii suurel määral orgaaniline osa globaalsest energiaturust. Globaalne energiasüsteem on nii sisuliselt kui tehnoloogiliselt revolutsioonilistes muutustes. Oleme nii heas kui halvas sõltuvad nendest trendidest. Siin on, mida tähele panna ja proovida mõtestada, loomaks töökohti ja heaolu. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Eesti energeetika 2016: lokaalsest globaalseks, tsentraalsest hajutatuks kommenteerimine on välja lülitatud)

Köetud tuba ja soe toit laual

Mis töö peab maagaas Eestis ära tegema? See on küsimus, millele tuleb vastata, mõeldes gaasivarustuse kindlustamisele tarbijatele igal ajahetkel. Eestis kasutatakse gaasi eelkõige toa kütmiseks ja toidu valmistamiseks. Mõlemad on inimeste heaolu jaoks üliolulised. Sellepärast loob Elering järgmise aasta algusest esmakordselt kaitstud tarbijate varu, et võimalikes kriisiolukordades, olgu selleks tehnilised probleemid, pikk pakaseperiood talvel või keeruline geopoliitiline olukord, võivad Eesti gaasitarbijad olla kindlad, et gaas jõuab igal juhul nendeni. Tuba saab köetud ja soe toit lauale. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Köetud tuba ja soe toit laual kommenteerimine on välja lülitatud)

Mõistus ja tunded Pariisis

Arvamusartikkel Äripäevas 03.12.2015.

Ma armastan pikki ja lumiseid talvi. Minu ideaalne talv oli 2011/2012, kus lumi tuli novembris maha ja aprillis läks ära. Märtsi lõpus sai veel sõbraga üle Väinamere käidud suuskadega Muhust Hiiumaa laidude kaitsealal. Super! Sellist kliimat ma tahan.

See on emotsioon. Ilmselt on enamusel meil kliimaga lähtuvalt meeldimisest /mitte meeldimisest mingi isiklik suhe. On ka ratsionaalne pool. Kliimal on hind. Mina olen valmis täna maksma teenuste-kaupade eest lisaks, et ka minu poeg saaks talvel sõita üle Väinamere jää suuskadega. Ka kliimamuutustel on hind.  Kui lumi või mitte lumine talv on luksuskaup, siis merevee taseme tõus, sagedased üleujutused või joogivee nappus on midagi, mis mõjutab inimesi ja majandust otse ja tihti fataalselt. Continue reading

| Energeetika, Rahandus-majandus Kommentaarid (Mõistus ja tunded Pariisis kommenteerimine on välja lülitatud)