Tuleviku väljakutseid ei alistata kogemuste, vaid seiklusvaimuga

Artikkel ilmus ajakirja Director augustikuu numbris.

Eesti elektrituru avamine on olnud edulugu. Oleme jõudnud viie aastaga suletud turult, kus hind oli reguleeritud, olukorrani, kus konkurents on vaba ja elektrimüüjaid on turul palju. Continue reading

| Energeetika, Riigihaldus Kommentaarid (Tuleviku väljakutseid ei alistata kogemuste, vaid seiklusvaimuga kommenteerimine on välja lülitatud)

Pariisi kliimakonverentsi ootuses

Arvamusartikkel Postimehes 11.08.2015 http://arvamus.postimees.ee/3288877/taavi-veskimagi-pariisi-kliimakonverentsi-ootuses.

Nädalapäevad tagasi kuulutas president Obama välja uue, ambitsioonika versiooni USA kliimaprogrammist (Clean Power Plan). Mõni nädal varem tuli EL välja oma värske kliimameetmete paketiga. Sellele kõigele on eelnenud G20 riikide kliimapoliitika arutelud ning USA-Hiina kokkulepe eelmise aasta lõpust. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Pariisi kliimakonverentsi ootuses kommenteerimine on välja lülitatud)

Odav elekter kustutab lahkudes tuled

Arvamusartikkel Eesti Päevalehes 09.07.2015 http://epl.delfi.ee/news/arvamus/odav-elekter-kustutab-lahkudes-tuled?id=71877455

Pidevad muutused on uus reaalsus ka energeetikas. Odav elekter on hea, kuid potentsiaalselt laastav ja mittekestlik tuleviku vaates. Asjakohane vastus odavast elektrist tingitud elektrituru väljakutsetele peab olema regionaalne. See saab põhineda usaldusel naabrite vastu. Peame uskuma, et elektrijaam Lätis või Soomes on Eesti energiajulgeoleku seisukohalt sama kindel kui elektrijaam kodus. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Odav elekter kustutab lahkudes tuled kommenteerimine on välja lülitatud)

Kultuuride kokkupõrge

Viimase aasta jooksul oleme saanud regulaarselt teateid elust, et mõni endine edukas erasektori juht ja tore inimene, kes on vahepeal ühinenud avaliku sektoriga, lahkub. Tavaliselt käib nende lahkumistega kaasas suurem või väiksem, otse nähtav või ridade vahele kirjutatud kibestumus – tahtsin parimat aga välja tuli nagu tavaliselt. Ja ajalehtedest leiame pealkirju stiilis  – nii nad tapsidki meie Ferdinandi. Kokkuvõttes, süsteem võitis inimese. Continue reading

| Riigihaldus Kommentaarid (Kultuuride kokkupõrge kommenteerimine on välja lülitatud)

Tasuta elekter rahvale

Unistus tasuta energiast pole ühiskonnale võõras. Eestis on sellest viimasel ajal julgenud kõvasti unistada vähesed. On riike, kus see on reaalsus, kuid seda koos vahelduva vooluga. Kord on, kord ei ole. Tuul vingub, lamp vilgub. Ja teadagi pole kallimat elektri kui elektri puudumine. Ja seda mitte retooriliselt, vaid see on arvutatud välja, kui palju maksab ühiskonnale töökindla elektrisüsteemi puudumine.  Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Tasuta elekter rahvale kommenteerimine on välja lülitatud)

Tugev vaim, nõder keha

Euroopa Komisjon avaldas eelmisel nädalal mahuka energialiidu dokumentide paketi. Kõige laiemalt on selle eesmärk kogu liitu  hõlmav energiasüsteem, kus energia liigub turupõhiselt vabalt üle riigipiiride, tagatud on vaba konkurents ja ressursse kasutatakse parimal võimalikul moel. Kõik see peab toimuma  jätkusuutlikult, võimalikult keskkonnasõbralikult ja tarbijale soodsalt. Need on vaid osa energialiidu dokumentides sisalduvatest soovidest ja eesmärkidest. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Tugev vaim, nõder keha kommenteerimine on välja lülitatud)

Aktsia riigivarana pole saatanast

On retooriliselt suur vahe, kas rääkida riigiettevõttest ja riigikapitalismist või eraõiguslike äriühingute aktsiatest riigi bilansis. Kui tahta asju käsitleda vaates hea/halb, on selline retooriline sildistamine asjakohane. Riigikapitalism annab kohe õige nurga kätte. Korvpalli reegleid parafeerides: kaks sammu ja pealevise. Kerge korv. Riigikapitalism on loomulikult halb.  Continue reading

| Riigihaldus Kommentaarid (Aktsia riigivarana pole saatanast kommenteerimine on välja lülitatud)

Elering 2014

Tulevikku vaatavalt on lähikümnendi kolm kõige strateegilisemat tegevussuunda meie jaoks: esiteks, Balti riikide elektrisüsteemide sünkroniseerimine Mandri-Euroopa elektrisüsteemiga; teiseks, regionaalse elektrituru lõplik väljaarendamine osana üle-euroopalisest elektriturust; kolmandaks, regionaalse paljude turuosalistega konkurentsipõhise gaasituru loomine koos vajaliku infrastruktuuriga. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Elering 2014 kommenteerimine on välja lülitatud)

EstLink 2 lubadega kõik korras

Äripäev on võtnud kirjutada EstLink 2 ühenduse mereosa ehituse ehitus- ja kasutuslubadest. Võin kinnitada, et Elering on teinud kõik kõige paremate kavatsuste ja hoolsusega, mitte midagi rikkudes või varjates. Elering ja Fingrid on teostanud EstLink 2 projekti parima teadmise ja kõigi nõuete kohaselt, mis on taganud EstLink 2 ühendusele EL-i 100 miljoni eurose kaasfinantseerimise ja on toonud sellel aastal Eesti tarbijale ca 37 miljonit eurot kasu läbi madalama elektrihinna. Kellelgi pole ka vastavasisulisi pretensioone EstLink 2 projekteerimise ja ehitustegevuse käigus olnud. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (EstLink 2 lubadega kõik korras kommenteerimine on välja lülitatud)

EL elektriturg sai tuleviku raamistiku

Süsteemihaldurite maailmas juba aastaid kõneainet pakkunud uute üle-euroopaliste võrgukoodide teema jõudis äsja esimese märkimisväärse verstapostini – EL-i liikmesriigid kiitsid heaks ühtse siseturu arendamisel suure tähtsusega võrgukoodi võimsuste jaotamisest ja ülekoormuse juhtimisest (Capacity Allocation and Congestion Management – CACM). Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (EL elektriturg sai tuleviku raamistiku kommenteerimine on välja lülitatud)