Juhtimiskultuuri muutuse möödapäästmatus

Arvamuslugu Postimehes 06.09.2016.

Majanduskasvu majanduskasvuga tegeledes ei saavuta. Samas on rida eeldusi, mida muutes võib muuta majanduskasvu numbreid. Üheks olulisemaks eelduseks on juhtimiskultuuri  parandamine alates riigi organiseerimisest kuni töö korraldamiseni tootmisliinil. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (0)

Eristu või sure

Lugu ilmus ajakirja Director augustikuu väljaandes.

Kui paljud meist on tõsiselt mõelnud, pannud kirja, miks just mina olen parim juht sellele organisatsioonile? Parim Merko juht? Parim Maksu- ja Tolliameti juht? Parim Tööandjate Keskliidu juht?  Parim Fotoluksi juht? Parim Eleringi juht? Parim Eesti riigi juht? Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (0)

Millega püüda investorit?

Artikkel ilmus 11. augustil ajalehes Postimees. Artikli autorid Kristi Tiivas, Jaan Pillesaar, Tõnis Vahesaar ja Taavi Veskimägi arutavad koos Seth Lackmani ja Priit Põldojaga välisinvesteeringute Eestisse kaasamise üle  reedel, 12. augustil  kell 15.30 Paides toimuval Arvamusfestivalil.

Majandusarenguks – kõrge investeeringute tase, tööturule kaasatud inimeste arvu kasv, lisanduv tootlikkus – ei vaja Eesti tuhandeid uusi investeeringuid. Siinsete inimeste majandusliku heaolu kasvu tagavad lähiaastatel paarkümmend head kokkulepet kapitaliomanikega kolmes-neljas spetsiifilises valdkonnas mahus 10–20 protsenti SKTst.

Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (Millega püüda investorit? kommenteerimine on välja lülitatud)

Vaip või parkett? Ei mikrojuhtimisele.

Lugu ilmus ajakirja Director juulikuu väljaandes.

Ettevõtja Jüri Käo ütles kunagi, et see on igaühe enda valik, kas tegeleda elus suurte või väikeste asjadega. Aega ja energiat läheb sama palju. Mõju ja tulemus on aga erinevad.

Hiljuti soovisid kolleegid minult otsust, kas panna Eleringi kontori põrandale vaip või parkett. Väidetavalt oluline otsus inimeste töökeskkonnaga rahuolu jaoks ja kui hakata seda lähemalt analüüsima, võid ennast leida avastamas, et see ongi väga oluline valik. Inimeste rahuolu töökeskkonnaga on oluline, hoidmaks sära silmades. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Vaip või parkett? Ei mikrojuhtimisele. kommenteerimine on välja lülitatud)

Täpselt sihitud äristrateegia peegeldab täpset mõtet[1]

Lugu ilmus ajakirja Director juunikuu väljaandes.

Minu juhitav ettevõte Elering on Eesti elektri ja gaasi põhivõrkude omanik ja nende süsteemide haldur. Juhtimaks energiasüsteemi ümberkujundamist, on Elering koostöös partneritega asunud välja arendame innovaatilist energia tarkvõrgu platvormi Estfeed. Estfeedist peaks kujunema Eesti energiasüsteemi IT platvorm, mis loob unikaalset väärtust energiaturu osapooltele, sidudes ja tehes kättesaadavaks reaalaja lähedaselt elektri, gaasi ja kaugkütte tootmise ja tarbimise  info.

Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Täpselt sihitud äristrateegia peegeldab täpset mõtet[1] kommenteerimine on välja lülitatud)

Julgus olla sina ise

Artikkel ilmus Postimehe lisas Arvamus ja Kultuur 18. juunil 2016.

Inimlik respekt ja siiras huvi teise inimese vastu

Loodetavasti on meil kõigil olnud elus õnne omada juhina inimest, kelle väärtused, kogemused, autentsus, inspiratsioon, karisma on olnud meile eeskujuks ja innustuseks. Juhil on olnud oskust küsida ja kuulata. Aga mis kõige olulisem, ta on omanud inimlikku respekti, teiste inimese ja nende tegemiste suhtes. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Julgus olla sina ise kommenteerimine on välja lülitatud)

Varustuskindluse aruande sõnumid 2016

Eleringi 2016. aasta varustuskindluse aruanne on lükanud energiamajanduse arutelu kenasti käima. Aitäh! Mis nii tore ei ole, on asjaolu, et täiesti suvalistest pealkirjadest on läinud elama väärarusaamad. Kellel rohkem huvi, siis Eleringi varustuskindluse aruanne on täistekstina leitav aadressil: http://elering.ee/public/Infokeskus/Aruanded/Elering_VKA_2016.pdf

Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Varustuskindluse aruande sõnumid 2016 kommenteerimine on välja lülitatud)

„Keha tegemisest“ kohal olekuni

Lugu ilmus ajakirja Director aprillikuu väljaandes.

Osalesin üheksakümnendate aastate keskel rahandusministeeriumi noore osakonnajuhtajana tagantjärele vaadates täiesti arusaamatutel põhjustel sageli Mart Siimanni valitsuse kabinetinõupidamistel. Ministrite laudadel laiutasid kõrgete paberivirnadena ettevalmistatud valitsuskabineti päevakorrapunktide materjalid. Ei olnud ei laptope,  iPade, nutitelefone ega muid tehnikavidinaid, mis oleks hajutanud tähelepanu fookust arutelu all olevalt teemalt. Kui siis vahest kiluvõileib ja pits konjakit. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid („Keha tegemisest“ kohal olekuni kommenteerimine on välja lülitatud)

Fingrid: varustuskindluse tagab toimiv, piiranguteta elektriturg

Fingrid avaldas eile oma vaate regiooni elektrituru tuleviku kohta. Fingridi hinnangul vajab elektriturg rohkem „turgu“, vähem interventsiooni-subsiidiumeid ja suuremat paindlikkust. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Fingrid: varustuskindluse tagab toimiv, piiranguteta elektriturg kommenteerimine on välja lülitatud)

Elu on inimsuhete akumulatsioon

Lugu ilmus ajakirja Director maikuu väljaandes.

Hiljutise intervjuu käigus Pärnu juhtimiskonverentsi tarbeks tuli juttu sotsiaalse kapitali vajadusest olemaks hea ja tõhus juht. Juhtidena töötame ja saavutame eesmärke ainult koos inimestega ja tänu inimestele. Iga organisatsioon on  ilma inimesteta tühi, teovõimetu kest. Seega juhi töö on töö inimestega, mille lahutamatu osa on sotsiaalne suhete võrgustik, mis on sotsiaalsele kapitali nurgakivi. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Elu on inimsuhete akumulatsioon kommenteerimine on välja lülitatud)