Sünkroniseerimine 2025

Balti süsteemihaldurid leppisid eelmisel nädalal kokku tegevuskava, mille täitmisel on võimalik Balti elektrisüsteem sünkroniseerida aastal 2025 Mandri-Euroopa sünkroonalaga. Samuti on eelmisest nädalast Balti peaministrite ühisavalduse eesmärgiga sünkroniseerida Balti riigid 2025 ja leppida selleks vajalik tegevuskava kokku Eurooa Komisjoni ja naabritega 2015.aasta jooksul. Parim institutsionaalne raamistik sellise laia konsensuse saavutamiseks on seni edukaks osutunud BEMIP (Balti energiaturgude ühendamise plaanist) raamistik. Vaja on saavutada uus lepe BEMIP 2.0. Elering esitab valitsusele Eesti ülekandevõrgu arengukava osana sünkroniseerimise kava veel selle aasta jooksul.

Hetkel paistab olema sünkroniseerimise osas Balti riikide sees lai konsensus ja Lätil tekib hea võimalus järgmise EL eesistujana neid positsioone EL sees ka edendada. Peamine väljakutse on saavutada vajalikud kokkulepped eelkõige Poolaga. Sest palju töid, mis sünkroniseerimiseks vajalik tuleb teha ära just Poolas. Praktika näitab, et mistahes uue elektriliini ehituseks tuleb aega varuda vähemalt 10 aastat. Seega kokkulepped on vaja saavutada järgmise aasta jooksul, soovides sünkroonala vahetuse 2025. aastal ära teha.

This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.