Vajalikul hetkel tuli põleb ja keegi on kodus

Lugu ilmus ajakirja Director märtsikuu väljaandes.

Kes meist ei oleks tahtnud olla elus ühes või teises olukorras situatsiooninutikam (situation smart)? Kogemusele tuginevalt on situatsiooninutikus alus positiivsetele emotsioonidele, luues sellega uusi võimalusi, inspireerivaid inimkontakte, kreatiivseid ideid ja kujundades teiste muljet meist. Mulle tundub, et tänases maailmas on situatsiooninutikus üks keskne võidu faktor. Elu on liiga kiire, et teised suudaksid näha meie personaalse „eesriide“ taha. Paljuski situatsiooninutikuse järgi teeme ise ja teevad teised meie kohta järeldusi emotsionaalse intelligentsuse osas.

Tagantjärele tarkuse, mis ei ole teadagi mingi tarkus, vältimiseks sõnastasin endale eelmisel aastal teel Pariisist koju käitumismudeli, et olla 2016. aastal situatsiooninutikam, pannes selle pealkirjaks “Taavi situatsiooninutikuse mudel”(pildil).

situatsiooninutikus

Minu situatsiooninutikuse mudeli keskne eesmärk on vältida kohest tegevust. Esmalt tuleb kuulata teisi ja siis ise tegutseda, kui seda on tõesti vaja. Olen juba tajunud, et küsimuse „should I?“ küsimine enne reageeringut, positsiooni võtmist või mis iganes muud tegevust on väga viljakas ja keskne situatsiooninutikuse saavutamiseks. Ja enamusel kordadel on vastus küsimusele „ei, ei pea“. Aga raske osa ei ole mitte küsida ja vastata, vaid tegutseda endale antud vastuse põhiselt. Ja ärge kartke eksida põhimõtte vastu „vaikimine on tarkuse tunnusmärk, kui muid tunnusmärke ei ole“.

Vähemalt minul pole lihtne jääda eitava, mitte tegutseda, vastuse juurde. Myers-Briggs inimtüübi indikaatori järgi olen ENTJ (tähendab: Extraversion, iNtuition, Thinking, Judgment) inimtüüp ja minus on palju loomulikku hunt-it-down-and-kill-it tüüpi intensiivust. Situatsiooninutikuse mudel on raam, mis aitab võita aega iseendalt, mõistmaks konteksti ja loomaks selle konteksti jaoks sobivat käitumismudelit.

Olen tähele pannud, et kui suuta ise kõigepealt teisi fokusseeritult kuulata neid positiivselt tagasisidestades, siis aitab see tulemuse saavutamisele palju enam kaasa kui püüd saavutada tulemust direktiivse ja proaktiivse käitumismudeliga. Vastandlike huvide korral tekib domineeriva lähenemise juures automaatselt jõu ja vastujõu (lihtne Newtoni III seadus, kus mõju ja vastumõju on võrdsed ja vastassuunalised) olukord ja ei ole võimalik edasi liikuda. Olen seetõttu esialgset, pildil olevat mudelit täiendanud esimese sammuga: be relaxed, be positive. Sellest hakkab kõik pihta!

Teine situatsiooninutikuse pakutav hüve on võimalus liikuda välja oodatavast rollimudelist, mitte olla igavalt ettearvatav. Minu juhtimiskogemuse põhiselt käituvad inimesed enamusel juhtudel ettearvatult. Suure konkurentsieelise annab elus see, kui mõistad teiste ettearvatavat käitumist, aga ise suudad seda vältida. Mitteettearvatav, ent mõtestatud käitumine võimaldab olla avatud asjade käsitlemiseks uue nurga alt, olla avatud uuele informatsioonile ja luua uusi perspektiive.

This entry was posted in Juhtimine. Bookmark the permalink.

Comments are closed.