LNG terminali asukoht

LNG terminal tuleb Eestis rajada asukohta, kus sellel on väikseim keskkonnamõju, ohutusega seonduvad riskid on rahuldavalt maandatud ja terminali rajamine nõuab väikseimat investeeringut terminali endasse ja ühendustesse.

Kõige selle juures on eeltingimuseks, et kõik potentsiaalsed riskid terminali langemiseks otseselt või kaudselt Gazpromi mõju alla on üheselt välistatud. Selle kõige tugevam garantii on riigi või riikide enamusosalus terminalis.

Nii lihtne see ongi. Viimasel ajal on arutelu fookus läinud valesse kohta. Arutelu on keskendunud asukohale. See on oluline, kuid Eleringi jaoks ei ole asukoht keskne küsimus. Meie eesmärk on Eestis gaasituru arendamine ja ühe tarnija-ühe tarneahela põhise turu avamine konkurentsile. Kõige tõenäolisem lahendus selleks on LNG terminali rajamine. Elering jõudis Muuga kui parima asukohani eelnevalt teostatud uuringute alusel ja hetkel ei ole fakte, mis need ümber lükkaks. Pigem vastupidi. Kuid kindlasti ei rajata LNG terminali Muuga sadamasse nui neljaks. Kui see sinna ei sobi ja on parem asukoht, siis tuleb valida parem.

Asukoha asemel tuleb hetkel keskenduda hoopis nendele aspektidele, mis muudavad arutelu LNG terminali asukohtade üle Eestis üleüldse aktuaalseks ja neid on suuresti neli:

  • Soome osalemine regionaalsel gaasiturul;
  • Soome osalemise eeldus on füüsilise infrastruktuuri ehk BalticConnectori olemasolu;
  • EL kaasfinantseerimine;
  • Ühtne turukorraldus, mis hõlmab Soomet, Eestit, Lätit, Leedut.

Kokkuvõttes, ilma eelnevalt nimetatud eeldusteta regionaalset (4BCM) terminali Eestisse ei tule. Tuleb keskenduda nende teemadega tegelemisele. Asukoha osas tuleb viia läbi uuringud ja las optimaalseim projekt võita. Hea on, kui meil on võimalik alternatiivide vahel kaaluda.

This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

One Response to LNG terminali asukoht

  1. Ants Kuljus says:

    Peab kaaluma võimalust rajadA LNG TERMINAL Dirhami sadama lähedal asuvasse LEIDISOO lähedale või otse sohu.Sadama suurtele LNG gaasitankeritele võib rajada Dirhami või Põõsaspea lähedale,kaitstuna valitsevate tuulte või triiv jää eest.