CfD’d ja Läti hinnapiirkond

Eelmisel nädala tuli elektrituru vaates kaks head uudist – NPS plaanib avada järgmise aasta 3. juunil hinnapiirkonna Lätis ning NASDAQ OMX käivitab juba järgmisel nädalal Eestis CfD-de (tuletisväärtpaberid, millega saab füüsilise elektriga kauplemise riske Eestis maandada) turu. Tahaks õnnitleda Läti kolleege hinnapiirkonna avamise osas ja tunnustada Eesti Energiat initsiatiivi eest vedada CfD kauplemise käivitumist Eestis.

Läti hinnapiirkonna avamise väljakuulutamine on küll tinglik ja sõltub sealse süsteemihalduri (AST) lõplikust sertifitseerimisest Euroopa Komisjoni ja kohaliku regulaatori poolt, kuid me loodame väga , et see õnnestub. Eelkõige on kõigi regionaalse elektrituruga seotud osapoolte jaoks oluline kindlustunne nn hiina müüri olemasolust  AST-i ning selle endise emaettevõtte ja ühe suurima regiooni elektrituruosalise Latvenergo vahel. Ja oluline on, et see oleks selliselt ja see ka näiks teistele osapooltele selliselt. Usk ja kindlustunne turu transparentsuse ja võrdsete mängureeglite osas on alus hinnapiirkonna likviidsusele.

Just tugev Eesti hinnapiirkonna likviidsus ja turukoha usaldusväärsus olid eeldused NASDAQ OMX’ile finantsturu käivitamiseks füüsilise elektrituru peale. Võib ka nii öelda, et see on mõneti kvaliteedimärk Eesti hinnapiirkonna senise toimimise suhtes. CfD-de turu käivitamine peaks lisama kindlust turuosaliste jaoks, kes saavad võimaluse elektrienergia hinnaliikumistega seotud riskide maandamiseks. Näiteks saavad elektri vahendajad teha paremaid pakkumisi tarbijatele.

Läti hinnapiirkonna avamise uudist oleme meie oodanud ja selle nimel töötanud  alates 1. jaanuarist 2011. Kui nüüd hinnapiirkonna avamine tõesti realiseerub, siis peaks see lahendama kaks olulist küsimust Balti elektrituru korralduses. Esiteks, Eesti-Läti-Pihkva ristlõike võimsuste allokeerimise küsimuse, mille üle on kurtnud regiooni turuoalised. Teiseks, nüüd peaks hakkama vene elekter jõudma kõigisse kolme Balti riiki ainult läbi siinse elektribörsi ja peaks kaduma senine tihti arusaamatuks jääv vene elektri impordi korraldus Lätti ja Leetu.

Mõlemad muutused on üsna põhimõttelise tähtsusega Baltimaade elektrituru arendamisel, suurendades turuosaliste võimalusi ja likvideerides kaks olulisemat turukorralduslikku probleemi, mille üle turuosalised on nurisenud.

This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.