Mida võib tähendada tuumajaamade sulgemine?

Äripäev uuris Saksamaa tuumajaamade sulgemise mõju. Kaudseid mõjusid on ilmselt pea võimatu hinnata. Kuid lähema aja võimalikud mõjud võivad olla:

  •  Turuhinna kasv ja impordi suurenemine. Meid mõjutab see eelkõige läbi Põhjamaade – oodata on impordi kasvu Põhjamaadest Saksamaale põhjustades sellega turuhinna kasvu regioonis ja seega ka Eestis. Ilmselt vaadatakse üle ka plaanid mis on seotud uute ühenduste ehitamisega Põhjamaade ja Kesk-Euroopa vahele. Arvata on et praegu plaanitud uute ühenduste ehitamine ei ole piisav – seega selles kontekstis võib olla ühendus Põhjamaadest läbi Baltikumi Saksamaale oluliselt atraktiivsem kui varem;
  • Elektri impordi kasv lühiajalises perspektiivis EL teistest riikidest. Sellega kaasneb CO2 emissioonide suurenemine kogu EL-s, kuna vabu tootmisvõimsusi on ainult „räpaseid“ fossiilkütusi  kasutavatel elektrijaamadel;
  • Uute tootmisvõimsuste ehitamine Saksamaal. Kuna kõige kiiremini on võimalik ehitada gaasil töötavaid elektrijaamu, siis asendusvõimsused ehitatakse suuremas osas tõenäoliselt gaasil põhinevatena. Gaasisõltuvus Venemaast tõenäoliselt kasvab;
  • Tulenevalt elektrijaamade pikast planeerimis/ehitus perioodist, siis selleks et investorid kiiremini investeeringuotsusteni jõuaks suurendab valitsus tõenäoliselt subsiidiume ja varjatud abipakette kõigile elektrijaamadele (eelkõige tuul, gaas). Ja kindlasti tuleb otseselt või kaudselt valitsusel kõvasti maksta, et leida kodurahu suurte energiakontsernidega. Kõik subsiidiumid omakorda põhjustavad täiendavaid turumoonutusi elektriturul;
  • Uute elektrijaamade ehitamine naaberriikidesse/piirkondadesse kiireneb.  Tekib täiendav motivatsioon ja võimalused investoritele neis riikides, kus tuumajaamade ehitamine on võimalik (sh Venemaa, Prantsusmaa, Soome, jne). Samuti fossiilkütustel põhinevate elektrijaamade täiendav ehitamine väljaspool EL riike (Vene, Valgevene, Ukraina);
  • Kolmandate riikide elektriimport kasvab. Selles valguses võime unustada ära soovi seada täiendavad tariifid elektriimpordile kolmandatest riikidest pärit elektrile;
  • Roheliste tehnoloogiate areng kiireneb.  Ei usu, et selle sektori ettevõtete aktsiad veel kogu seda potentsiaalset väärtuse kasvu adekvaatselt kajastavad.

Veidi lisaks ka illustreerivat statistikat – tuumajaamade toodetav elektrienergia ca 150 TWh (24% kogu elektrienergia toodangust). Sellise koguse elektri elektrituulikutega tootmiseks peaks elektrituulikute kogu võimsus olema ca 70000 MW ehk 500 korda rohkem tuulikuid kui praegu on Eestis.

This entry was posted in Rahandus-majandus. Bookmark the permalink.

Comments are closed.