Eesti energiasüsteemi digitaliseerimine

Artikkel ilmus lühendatud kujul Eesti Päevalehe veebiväljaandes

Eleringi ambitsioon on olla Põhja-Balti targa energiasüsteemi platvormi operaator. Tulevikus liigub energiavõrgus üha vähem energiat ja ühe enam infot. Väärtust luuakse reaalajas tootmise ja tarbimise tasakaalustamise kaudu, pannes erinevad energiakandjad omavahel konkureerima.

Eesti elektrituru avamine konkurentsile on olnud edulugu. See ei ole olnud juhuslik, see on olnud meie valik. Ja nagu on öelnud Albert Camus „Elu on Sinu valikute summa“. Oleme ühiskonnana uskunud, et kõige paremini hoiab kodudes tuled põlemas ja toad soojad toimiv energiaturg. Ja seda mitte eraldi, vaid koos meiega samaseid väärtusi jagavate ühiskondadega. Peale Estlink 2 valmimist on Eesti osa Soome elektriturust. Ja nii ongi hea. Oleme tänu sellele osalised ilmselt globaalses mõõtmes kõige paremini toimival Põhja-Balti elektriturul.

Põhjamaid eristab energiamajanduses võrreldes paljude teiste regioonidega turuusk. Tänapäeva maailmas on jagatud väärtused olulisemad kui miski muu. Tegelik majanduslik efektiivsus saab tekkida ainult jagatud väärtuste põhiselt. Kui neid pole, siis on ka kõige paremad kavatsused määratud luhtuma. Eesti eesmärk peab olema luua üha tihedam Eesti-Soome energiainfrastruktuur (ja transpordi-, digi ja T&A taristu jne) osana laiemast regionaalsest taristust. Ja teadagi, kõik mis on kasulik Eestile, on ka kasulik Soomele.

Aga me ei taha olla ühtse Põhjamaade-Balti energiaturu loomisel ainult kaassõitjad, vaid tahame pakkuda partneritele parimat, mis meil on jagada. Energeetikas, nagu paljudes teistes tööstussektorites toimub digitaalne revolutsioon, mastaapne IKT osakaalu kasv. Oleme loonud Eestis Eleringi eestvedamisel koos partneritega alates Elektrilevist ja lõpetades Tallinna Küttega või vastupidi, Euroopas unikaalse tarkvõrgu platvormi Estfeedist. Energia tarkvõrgu platvorm Estfeed loob energiaturu osapooltele väärtust, sidudes ja tehes kätte saadavaks reaalaja lähedaselt elektri, gaasi ja kaugkütte tootmise ja tarbimise info.

Targad, infot vahetavad energia tootmis- ja tarbimisseadmed võimaldavad energiasüsteemi muuta palju tõhusamaks ja elimineerida raiskamise. Energiasüsteemide digitaliseerimine võimaldab lõigata maha kõik mittevajalikud kulud. Näiteks varasemad liigsed investeeringud elektrijaamadesse või energiavõrkudesse. Panna elektri ja gaasi omavahel konkureerima, tulevikus ei räägi me enam elektri- või gaasiturust, vaid ühtsest riigi piiride ülesest energiaturust. See oli üks strateegiline põhjus, miks Elering gaasi ülekandevõrgu omandas. Turul konkureerivad võrdsetel alustel nii torudes voolav gaas kui liinides liikuv elekter. Tulevikus on integreeritud, erinevaid energiaallikaid siduv energiaturg. Eleringi ambitsioon on seda tarka energiasüsteemi opereerida. Meil on eeldused vajalike kompetentside loomiseks olemas saamaks selle ülesandega hakkama.

Energia tarkvõrgu platvorm annab võimaluse tõeliselt atraktiivsete väärtuspakkumiste tegemiseks paljude energiasektori küsimuste lahendamiseks, alates suuremahulise taastuvenergeetika integreerimisest võrku, salvestustehnoloogiate arendamisest ning tarbijapoolse paindlikkuse ärakasutamisest kuni koduautomaatika kaugjuhtimiseni hinnasignaalide alusel.

Digitaliseerimine toetab otseselt ja on eelduseks tarbijakeskse energiaturu tekkele. Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud Puhta energia paketi jõustumisel, mis seab eesmärgiks tarbija keskse energiaturu loomist vajab kogu Euroopa Eleringi tarkvõrgu platvormi Estfeed sarnast süsteemi. Siit lähtuvad võimalused kogu süsteemi skaleerimiseks laialdaselt üle Euroopa. Elering seda tegema ei lähe. Küll aga saavad seda teha meie platvormi arendamise partnerid. Hetkel töötame võimalustega laiendada platvormi teistesse Balti riikidesse. Suuresti Eesti eesistumise ajal menetletav  Puhta energia pakett on suurepärane võimalus tutvustada välja töötatud platvormi teistele riikidele. Osana Eesti eesistumisest on Elering koos Prantsuse süsteemihalduriga RTE ja Euroopa elektrisüsteemihaldureid ühendava organisatsiooniga ENTSO-E korraldamas 18. septembril Tallinnas rahvusvahelise tarkvõrgukonverentsi Where Digital Meets Energy.

Digitaliseerimine kätkeb endas loomulikult uusi riske energiasüsteemile. Muutuv energiasüsteem toob kaasa muutuvad riskid. Nägime seda näiteks 2015.aastal Ukraina elektrivõrgu vastu korraldatud küberrünnakutes. Peame valmistuma sellisteks rünnakuteks pidevalt, kogu aed, et rünnaku alla jäädes saada selle tõrjumisega hakkama.  Sest küsimus ei ole kas, küsimus on millal. Küberheidutus võime põhineb kolmel teguril: ründajate võimaluste minimeerimine, võimekus saada ründega hakkama ja ründajate motivatsiooni vähendamine. Energiasüsteemide digitaliseerimisel Eleringi missioon ei muutu – hoida Eestis tuled põlemas ja toad soojad. Mõistame, et kui pole elektrit siis ei ole ka teisi eluks vajalikke teenuseid. Seepärast käsitleme energiasüsteemide digitaliseerimist käsikäes küberturvalisuse suurendamise vajadusega.  Vaatamata rahvusvahelises meedias nädalavahetusel kõlanud juttudele Balti elektrisüsteemide ründamisest ei toimunud seekord midagi. Aga veelkord, küsimus ei ole kas, küsimus on millal.

Tarbija aktiivse energiaturul osalemise eeldus on andmete kättesaadavuse tagamine võimalikult reaalaja lähedaselt, massiivsete andmemahtude liigutamise võimekus, asjade interneti põhimõtete rakendamine, kõrged nõuded küberturvalisusele ja isikuandmete kaitsele. Esimene praktiline samm sellel teel on andmete kokku kogumine ja läbi keskse punkti standardiseeritud kujul kõikidele osapooltele kättesaadavaks tegemine. Eleringi nägemuses kasvab Eesti energiasüsteemi  digitaliseerimisest välja Läänemere regiooni ettevõtete ja valitsuste ülene visioon olla globaalne liider energiasektori digitaliseerimises. Taani, Norra, Soome on kohe järgmised riigid Euroopas, kes on hoogsalt tegelemas (eelkõige) elektrisüsteemi digitaliseerimisega. Need kogemused, kompetentsid ja raha kokku pannes on globaalne liidripositsioon saavutatav. Visioon muuta Läänemere regioon energiasüsteemi digitaliseerimisel globaalseks liidriks on üks põhjus, miks Balti elektrisüsteemi desünkroniseerimisel Venemaa elektrisüsteemist sünkroniseerimine Põhjamaadega loob rohkem väärtust kui Kesk-Euroopaga.

Eesti Läänemere energiasüsteemi digitaliseerimise eestvedajana võiks olla visioon, mis loob väärtust kõigile osapooltele. Totaalse „raud-turg-digi“ ühtse platvormi loomine Põhjamaadega on võimalik, sest me töötame jagatud väärtuste põhiselt.

This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.