Autentsus juhtimise kullaproovina

Artikkel ilmus ajakirja Director veebruarikuu väljaandes.

Tänapäeva ühiskonnas, kus info liigub 24/7 ja kõigil kaaskodanikel on kogu aeg fotoaparaat taskus, ei ole võimalik olla keegi, kes sa tegelikult ei ole. Sellega jääb kiiresti vahele. Näiteid on meil rohkelt: teistelt korda nõudev juht eirab ise reegleid, puritaanluse eest võitleja ameleb ööklubis või väsimatu korruptsiooni eest võitleja näppab midagi…

Aga just väikeses ühiskonnas annab pidev autentsuse taotlus juhile elamiseks vajaliku turvavõrgu. Autentsus – ole see, kes sa oled – on Uku Masingut tsiteerides vajalik selleks, et elada elusamat elu ja jääda juhina, liidrina ellu. Ilma autentsuseta kaob elamisruum, sest sellisel juhul varitseb kõikjal oht etendatavast rollist välja libiseda, nii tööl, kodus kui ka puhkehetkel. Ja mis elu see selline on!?

Käitumisstiil, mis toetub pidevale autentsuse taotlusele ükskõik millises parasjagu täidetavas rollis, paneb aluse pikaajalise edule. Autentsus ei ole rumal naiivsus, lapsesuuks olemine või otsene vulgaarsus. Inimese autentsuse taotlus eri rollides tähendab minu jaoks inimese soovi anda parim, mis tal ja tema organisatsioonil on. Mulle meeldib, kuidas Milan Kundera on defineerinud selle mõtte oma raamatus „Olemise talumatu kergus”: elada tões. See tähendab eelkõige, et tuleb teha õigeid asju oma elus. Asju, mida sa ise tahad tegelikult teha ja pead õigeks. See ongi autentsus.

Autentsuse taotlus võimaldab juhil välja arendada oma unikaalse juhtimisstiili. Juhi identiteet ei ole reflektsioon minevikust, vaid lähtub sellest, kuhu sa tulevikus tahad jõuda. Sa oled nii suur, kui suur on sinu visioon sinust endast. Mida laiemad raamid endale paned, seda suurem saad sa olla. Sihid saavad aga põhineda adekvaatsel enesehinnangul.

Miks ma autentsust nii oluliseks pean? Lisaks võimalusele pakkuda autentsuse kaudu teistele parimat, mis sul oma teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal on anda, näen ma juhina selle teema aktuaalsust ka uute põlvkondade tööjõuturule sisenemise taustal. Uute põlvkondade jaoks ei põhine juhi autoriteet enam mitte positsioonil, vaid inimese enda autoriteedil. Noorematel inimestel puudub ametikohast lähtuva võimu autoriteet – annab jumal ametikoha, annab ka mõistuse. Autoriteet tuleb juhil inimesena välja teenida. Autentsuse taotlus aitab siin enam kui miski muu. See aitab välja kujundada adekvaatse enesehinnangu. Ole see, kes sa oled, ja paku teistele parimat, mis sul on anda.

This entry was posted in Juhtimine. Bookmark the permalink.

Comments are closed.