Tarkvõrk tarbijatele lähemale

Elektrituru täieliku avamise eelduseks konkurentsile 1. jaanuarist 2013 oli Eleringi poolt loodud andmevahetusplatvormi (AVP, andmeladu.ee) tööle rakendamine, mis võimaldas teha müüjatele kättesaadavaks kõigi tarbijate tarbimisandmed. Sisuliselt võimaldas see rakendus tulla uutel müüjatel elektriturule. Elektriturg Eestis on läinud tööle. Suurim müüja turuosa alla 60%, turule on 47 müüjat. Elering on tehniliselt valmis AVP’d valmis edasi arendama pakkumaks tuge elektri ja võrguteenuse ühisarve esitamise võimaldamiseks kõigi elektrimüüjate klientidele.

AVP on hea näide toimivast IT rakendusest, mis toetab elektrituru arengut ja seeläbi varustuskindlust. AVP lahendus oli kiire, odav ja tõhus. Enamus EL riike ei ole sellise rakendusi, mis agregeerib kõigi tarbijate andmed veel jõudnud või need arendused on maksnud üüratuid summasid. Näiteks meie AVP lahenduse eksport Soome võiks olla täitsa võimalus. Soomlased analoogse agregaatori arendusega hetkel tegelevad.

AVP’ga analoogne projekt, mille oleme lükanud koostöös partneritega Ericsson, VKG, Elektrilevi ja Taastuvenergia Koda ning Norra toetusprogrammi kaasrahastamisel käima, on Estfeed. Projekti eesmärk on ehitada avatud tarkvara platvorm, mille abil integreerida mitmed andmeallikad ja pakkuda nende põhiselt sobivaid energiateenuseid. Platvormile arendatakse mitmed pilootrakendused, mis võimaldavad arendada reguleerimisturgu, luua tarbimise agregaatorid ja virtuaalsed elektrijaamad ning planeerida konkreetse koha põhiselt mikrotootmise võimalusi ja optimaalset tarbimisvõimsust. Projekti arenguga saab olla kursis läbi kodulehe: www.estfeed.ee.

Elering tegeleb selle projektiga lähtuvalt arusaamast, et tänases energiavõrkude maailmas ei tähenda energeetika infrastruktuur ainult metalli ja betooni. Üha rohkem vajame tarkust ja tõhusust nii võrkudesse, aga ka energia tootmisesse ja tarbimisse. Eleringi põhivõrguettevõtjana on valmis pakkuma energiamajanduses vajalikku IT infrastruktuuri.

Antud projekt toetab kenasti valitsuserakondade poolt koalitsioonileppes sätestatud eesmärki tuua rohkem tarkust energeetikasse. Eleringil tugev commitment on selle olemas. Heakskiidetud ettevõtte strateegia aastani 2023 näeb ette suunata teadus- ja arendustegevusele (T&A) vähemalt ühe protsendi ühingu käibest. Näeme seda olulisena meie enda majandustegevuse jaoks kui laiemalt toena Eesti energiamajanduse arengule.

This entry was posted in Rahandus-majandus. Bookmark the permalink.

Comments are closed.