Taastuvate toetus

Olen kirjutanud 7.11.2011 ja olen seda meelt ka täna: “minu hinnangul oleks aus kompromiss taastuvenergia tootjate ja tarbijate vahel, kui toetusi vähendatakse ulatuses, mis turuhind on kõrgem reguleeritud hinnast.

Omal ajal sai toetus 53,7 EUR/MWh disainitud lähtuvalt reguleeritud hinnast 29,4 EUR/MWh. Ei ole ju kuidagi loogiline, et kui elektri müügihind on täna pea kaks korda kõrgem, on toetuste tase ikka sama. Toetus on vajalik niivõrd, kuivõrd ilma toetuseta riigi poolt seatud taastuvenergia eesmärke ei oleks võimalik saavutada.”

This entry was posted in Rahandus-majandus. Bookmark the permalink.

Comments are closed.