Rõõmustav erand tavapärases Balti koostöös

Tavapärane Balti koostöö on sumbuurne ja visalt edenev. Üsna morbiidne osalejatele. Täna oli Balti elektrituru arengu seisukohalt oluline päev ja meeldiv erand eelnevalt kirjeldatud üldisest meeleolust. Kolme aasta pikkuse töö tulemusena jõudsime oma Läti ja Leedu kolleegidega kokkuleppeni, kuidas Balti elektriturg hakkab toimima peale Läti liitumist NPS’ga, et maksimaalselt kasutada kaubanduseks ära Euroopa Liidu riikide vahelisi ühendusi ja kujundada välja transparentne ning ühtsete reeglite põhiselt toimiv regionaalne elektriturg. Kokkulepe käib piiriüleste ühendusvõimsuste arvutamise ja jaotamise kohta nii Balti riikide omavahelistel piiridel kui piiril Venemaa ja Valgevenega.

Antud lepingu sõlmimine kõrvaldab meie vastuseisu NPS Läti hinnapiirkonna avamisele selle aasta 3. juunist. Läti hinnapiirkonna avamine ilma nimetatud kokkuleppeta oleks oluliselt vähendanud Balti riikide vahelisi elektrikaubanduse võimalusi ja soosinud Venemaa elektri eksporti Balti riikidesse. Kokkuleppe kohaselt saavad Venemaa ja Valgevene riikide elektrimüüjad Eesti-Venemaa, Läti-Venemaa, Leedu-Valgevene ja Leedu-Kaliningradi ühenduste kaudu elektrit Balti riikidesse müüa vaid Nord Pool Spot (NPS) elektribörsi vahendusel.

Eesti jaoks oli kõige olulisem saavutada kokkulepe, mis võimaldaks anda turu käsutusse maksimaalses ulatuses Eesti-Läti vahelisi ülekandevõimsusi, kus niigi on mitte piisavate ühendusvõimsuste tõttu eelkõige suvel piirangud kaubandusele. Kogu kolmandatest riikidest pärit elektri suunab NPS vastavalt Balti süsteemihaldurite kokkulepitud metoodikale NPS-i hinnapiirkonda Leedu-Valgevene piiril. Eesti ja Läti piirile Venemaaga kaubanduslikku võimsust ei anta.

Sellega säilitasime turule antava võimsuse normaalskeemi kohaselt Eesti-Läti piiril ca 750MW ja võimaluse kaubanduseks.

This entry was posted in Rahandus-majandus. Bookmark the permalink.

Comments are closed.