Parim asukoht võitku!

Kirjutasin blogis 13.novembril  2012 LNG terminali asukohast. Kõik kirjutatu kehtib jätkuvalt.  Aga arvestades järgmiste nädalate tõenäolist veelgi elavamat arutelu LNG terminali ehitamise ja selle asukoha osas täpsustan mõningaid aspekte.

Teatavasti jäi neljapäevase-reedese ülemkogu järel CEFi 5 miljardit raha ülepiiriliste energiainfra projektide jaoks. Mis on väga tore. Ja kindlasti on see meie võit ülemkogul. Seni oli samal real null! Eesti poolt võiks olla seal projektidena LNG terminal, Eesti-Soome gaasitoru Balticconnector ja Eesti-Läti kolmas elektriliin. Need oleks suured asjad, mis tuleb teha ära ja millest on kasu kogu regiooni energiaturgude arenguks. Sellest ka põhjendatus saada EL-i kaasfinantseerimist.

Juba eelmise aasta detsembris tuli avalikuks Euroopa Komisjoni raport regionaalse LNG terminali osas, mis nägi parima asukohana ühte või teist Soome lahe kallast. Sisuliselt jäid lauale siis Inkoo, Muuga ja Paldiski projektid. Nüüd tulebki Eesti ja Soome ametkondade vahel kevade jooksul kokku leppida, milline on parim asukoht koos Balticconnectoriga terminali jaoks lähtuvalt tehnilistest, finantsilistest, ohutuse ja keskkonna kriteeriumidest. Eleringi positsioon lähtub siin avalikust huvist ja on hästi lihtne – las parim projekt võidab. Meie huvi on gaasituru areng Eestis. Turgu saab arendada ka siis, kui terminal tuleb lõpuks Soome ja valmib Balti riikide ja Soome gaasivõrgu ühendav Balicconnector.

Sellest lähtuvalt on Eleringi tegevussuunad hästi selged:

  1. Turu areng ja kõiki nelja riigi ülene tururežiim. Selleks soovime saada gaasi põhivõrguettevõtjast süsteemihalduriks. See on regionaalse, sh Eesti gaasituru arengu seisukohalt kõige olulisem. Süsteemihaldur peab võtma initsiatiivi turu loomisel. Ehk meie huvi on saada kombineeritud elektri- ja gaasisüsteemihalduriks. See on ka ühiskonnale mõistlik, sest kuluefektiivsuse seisukohalt on läbi ühe organisatsiooni elektri- ja gaasivõrke hallata oluliselt odavam.
  2. Tekiks alternatiivne gaasitarneahel Balti ja Soome gaasiturule. See on  ilmselt kõige reaalsem läbi LNG terminali rajamise ja seeläbi võimaldada teistel müüjatel Gazpromi kõrval tulla turule.
  3. Terminal tuleks Eestisse. Me usume, et Eesti projektid on head ja tarbija vaatest kasulikumad.  Me ei vastanda ennast kuidagi Paldiski projektile. Terminali teke Eestisse oleks positiivne sõltumata sellest, kes parajasti selle omanik on. Eleringi vaates on terminal vaid vahend turu arendamiseks.
This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.