Auvere II plokk

Tahaks loota, et viimastel päevadel lehtedes toodu, et EE on otsustanud Auveresse II plokki mitte ehitada, vastab tõele. Tore oleks. Lõpuks ei peakski selle kohta ju midagi arvama, sest see on ühe elektrituruosalise äriline otsus elektrijaama ehitada või mitte. Mida rohkem elektrijaamu seda parem. Laiema avaliku mõõtme annab sellele otsusele aga kogemus, et koos selle otsusega tekiks koheselt ka surve järjekordse lubatud või lubamatu riigiabiskeemi loomiseks. Kui ei ole seda otsust, ei ole ka survet antud investeeringu tasuvuse saavutamiseks subsiidiume kasutada. Eleringi hinnangul on järgmisel kümnel aastal elektritootmis- ja ühendusvõimsusi teiste riikidega piisavalt, et tagada Eesti tarbijate elektrivarustuskindlus igal ajahetkel. See tähendab, et varustuskindluse nimel ei ole vaja teha täna  äriliselt ebamõistlikke otsuseid.

This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.