Tag Archives: taastuvenergia

Turupõhine elektritootmine

Üks keskseid küsimusi nii Eesti kui Euroopa elektrimajanduse aruteludes on, kuidas liikuda toetuste põhiselt elektritootmiselt turupõhisele elektritootmisele. Tihti taandatakse see taastuvenergia toetuste vähendamisele. Kuid taastuvenergia toetused on kõigest tagajärg fossiilsete kütuste otsesele või kaudsele doteerimisele. Olgu selleks näiteks Euroopa Komisjoni … Continue reading

| Energeetika | , , Kommentaarid (Turupõhine elektritootmine kommenteerimine on välja lülitatud)