Varustuskindluse aruande sõnumid 2016

Eleringi 2016. aasta varustuskindluse aruanne on lükanud energiamajanduse arutelu kenasti käima. Aitäh! Mis nii tore ei ole, on asjaolu, et täiesti suvalistest pealkirjadest on läinud elama väärarusaamad. Kellel rohkem huvi, siis Eleringi varustuskindluse aruanne on täistekstina leitav aadressil: http://elering.ee/public/Infokeskus/Aruanded/Elering_VKA_2016.pdf

Aga selguse huvides lühidalt 2016 VA sõnumid:

Esiteks, koostatud analüüs näitab, et Läänemere regioonis on järgmisel 10 aastal tootmis- ja ühendusvõimsusi piisavalt elektri tarbimise katmiseks ka kõige keerulisemates olukordades.

Teiseks, piisavate ülepiiriliste ühenduste olemasolul ei tule vaadata elektritarbimise-tootmise tasakaalu mitte Eestis, vaid vähemalt Läänemere regioonis tervikuna.

Kolmandaks, 2030+ aasta vaates ei taga tänane elektrituru disain piisavaid stiimuleid regioonis uutesse elektritootmisvõimsustesse investeerimisel. Nii edasi minna ei saa, järgmisel 2-3 aastaga tuleb turukorraldus regioonis ja EL-is tervikuna vaadata üle.

Neljandaks, lahendus ei ole rohkem tsentraalset planeerimist, vaid rohkem toimivat turgu. Elering ei otsusta ega taha otsustada, kuhu elektrijaamu ehitada või milliseid panna kinni. See ei ole meie töö. Selle otsustab turg.

Viiendaks, turumoonutuste lõpetamiseks tuleb regioonis tervikuna leida järk-järgult tee välja subsiidiumide kasutamisest elektritootmise toetamisel ja lõpetada administratiivne sekkumine (nt põhjamaades kasutatavad tipureservid) turul. Mis tähendab tegeliku kulu liikumist elektri hinda ja elektritootmise tegelikke kulusid kajastavat hinda.

Kuuendaks, Eesti võiks olla jätkuvalt elektrit eksportiv riik, kuid meie ekspordi suutlikkus saab tugineda kasutatavate kütuste, elektritootmise viiside konkurentsivõimel Läänemere regiooni ja laiemalt Euroopa Liidu elektriturul, aga mitte plaanimajanduslikel otsustel.

 

This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.