Positiivset Balti elektriturult

Viimastel nädalatel on lõunanaabrite juurest laekunud viimaste aegade negatiivsete uudiste kõrval siiski ka mõni positiivne uudis sealse elektrituru arengu suhtes. Teatavasti on alates Läti hinnapiirkonna käivitamisest olnud pidev mure sealse turu vähese likviidsuse ja hinnakujunduse mitte transparentsuse pärast. Viimaste nädalate teated võiksid siiski sisendada usku sealse elektribörsi tuleviku suhtes.

NPS’i Leedus jälgides on näha Lietuvous Energija suurenenud kauplemist börsi vahendusel ehk kõik seni kahepoolseteks lepinguteks „reserveeritud“ energia pannakse börsile ja ostetakse sealt ka tagasi. Mille tulemusena Leedus ületab börsilt ostetav elektrienergia kogus praktiliselt kõikidel tundidel prognoositud tarbimise, millest võib järeldada, et ka kogu kahepoolsete lepingutega kaetud tarbimine toimub läbi elektribörsi. Öistel tundidel ületavad ostetud kogused tarbimise isegi kahekordselt. Sel ajal pumbatakse üles Leedu pumpjaama hüdroreservuaare.  

Lietuvos Energija tütarfirma lubab Geton Energy nime all hoogustada müüki välismaal, sealhulgas Lätis ja Eestis. Konkurentsi tihendamise mõttes igati tervitatav samm. Rahvuslikud „tšempionid“ peavad kaotama turgu kodus ja võitma seda turu teistes piirkondades. Eesti elektri jaeturu konkurents on muutumas juba täiesti konkurentsituru tunnusjooni omavaks vähemalt osalejate arvu osas.

Lätis on sealne „tšempion“ – Latvenergo – loonud elektrikaubanduse tütarfirma Enerģijas Publiskais Tirgotājs, mis kaupleb sõltumatute tuule-, hüdro- ja soojusjaamade toodetud elektriga. Seni oli kogu kolmandate tootjate elekter Latvenergo enda portfellis. Uue firma portfell hõlmab tootmisseadmeid 275 megavati ulatuses.

This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.