Pole häbi

Eleringi omakapitali tootlikkuseks oli eelmisel aastal 16,8%, mis ületas Konkurentsiameti vastavat oodatud tootlust 9,18% ca 7,6%. Elering lõi seega omanikule lisandväärtust (nn. EVA ehk Economic Value Added) 15,8 mln €. EVA suurus näitab, kui palju ületas tegelik puhaskasum nn. põhjendatult oodatavat puhaskasumit. Selle saavutasime peaasjalikult regulaatori eeldatust odavamalt raha kaasates ja kulusid alla surudes.

Eleringi-tüüpi 100% reguleeritud äris on kulude juhtimine üks keskne väljakutse. Eestis tõuseb üsna tihti elektri hinna teema arutelus küsimus, kas võrguettevõtjate kulud pole mitte liiga suured nende poolt hallatava võrgu administreerimisel. Eleringi osas olen korduvalt väitnud, et see nii ei ole. Elering on väga efektiivne.

Sellel suvel valmis eelmisel aastal Euroopa regulaatorite poolt algatatud üle-euroopaline põhivõrguettevõtjate efektiivsuse võrdlus, mis telliti konsultatsioonifirmadelt Sumicsid, Frontier Economics ja Consentec – koodnimega „e3GRID.“ Selles analüüsiti põhivõrguettevõtjate efektiivsust. Uuringu metoodika on põhjalikem kõigist, millega Elering on seni kokku puutunud. Uuringus võeti arvesse selliseid riigispetsiifilisi tegureid nagu hinnatase, palgatase, võrgu suurus ja seadmete keerukus, et oleks võimalik võrrelda erinevate riikide põhivõrguettevõtjate tegelikku efektiivsust. Seega on välistatud näilised (st keskkonnast, mitte aga firma enda tegevusest põhjustatud) efektiivsuse allikad, näiteks võrgu väiksusest või mõne riigi madalast hinna- või palgatasemest tulenevad kõrvalekalded.

Analüüsi tulemus kinnitab seda, mida oleme ise kogu aeg empiiriliselt uskunud – Elering saavutas efektiivsuse poolest maksimaalse võimaliku tulemuse  – 100%. Võrdlusesse kaasatud 21 Euroopa põhivõrgu keskmine tulemus oli 86%.  Kõige madalama efektiivsusega põhivõrgu tulemus oli seejuures vaid 59%.

Kui võrgutasude põhiselt võib jääda mulje võrguhalduse kallinemisest, siis uuring kinnitab, et elektrivõrgu opereerimise ühikukulud on Eleringil viimastel aastatel selgelt alanenud. Muu hulgas selgus uuringust, et Elering on võrgu tegelikku suurust arvestades väga väikse töötajate arvuga põhivõrguettevõte. Uuritud põhivõrkude keskmiste näitajate põhjal võiks Eleringil olla võrgu suurust arvestades kolmandiku võrra enam töötajaid kui praegu.

This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.