Elektritootmise pilt Lätis-Leedus

Ei jälgi igapäevaselt elektribörsi toimimist Lätsi-Leedus. Pole meie otsene töö. Panime Läti-Leedu süsteemihalduriga ülekandevõimsuste arvutamise ja allokeerimise reeglid paika, edasist korraldab NPS. Aga need korrad, kui olen vaadanud, mis Lätis ja Leedus toimub, on jäänud silma kaks asja, mis võiksid vajada tähelepanu.

Esiteks, eesmärk võiks olla, et kõik Balti riikides KASUTUSES olevate elektritootmise võimsustega tehakse pakkumused NPS vastavasse hinnapiirkonda. Olgu selleks hinnaks või 2000€/MWh kui kellelgi peaks olema antud konkreetseks tunniks sellise muutuvkuluga tootmisvõimsus võimalik käivitada. Ehk sisuliselt reastataks muutuvkulu järgi iga konkreetseks tunniks kogu tootmisvõimsus Balti riikides. See annaks turule väga palju transparentsust juurde ja kergendaks ka uute tootmisvõimsuste ehitamiseks vajalike otsuste langetamist. Mida me aga täna Lätis näeme? Kahe nädala jooksul enamusel tundidest Lätis olevad elektrijaamad tõenäoliselt NPS müügipakkumisi ei tee. Kuidas muidu seletada olukorda, kus Lätis elektribilansi järgi on tootmist küllaga, kuid NPS päev ette turul müüakse enamusel tundidest null MWh-d. Teatavasti Lätis enamuse kasutatavast võimsusest on hüdroelektrijaamad, mis kindlasti peaks turule mahtuma.

Teiseks, on raske mõista, et kui Leedus on ca 2400 MW kasutatavat võimsust ja näeme järjest tunde hinnatasemega 60-70€ +, aga samas füüsiline tootmine on olnud keskmiselt 100-300 MW (min 50MW!), on sama küsimus,  kas need tootmisvarad ikka osalevad kõigil tundidel NPS elektribörsil?

Kokkuvõttes. Kõigil elektritootjatel, kes elektribörsil osalevad ja nende tootmisvõimused on kasutatava võimsuse hulgas, peaks olema kohustus kõigiks tundideks müügipakkumised (ka block bididena) teha. Tahan siin kiita EE’d, kes nii ka käitub, paneb kogu võimsuse NPS välja. Analoogne käitumine kõigi tootjate poolt annaks turule selgust, likviidust ja lõpuks usaldust kõvasti juurde. Sellega toetaks nii Balti turu pikaajalist integratsiooni kui võimalikke otsuseid investeeringuteks elektrisüsteemi.

This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.