Category Archives: Rahandus-majandus

Protsent käibest T&A-le

Mul on siiralt hea meel juunis Riigikogus heakskiidu leidnud Elektrituruseaduse muudatuste üle, mis toetavad Eleringi plaane panustada senisest enam energeetika-alase teadus- ja arendustegevuse (T&A) edendamisse. Lähtuvalt ettevõtte heakskiidetud strateegiast on eesmärk tõsta T&A osakaal ühe protsendini ettevõtte käibe suhtes. Kindlasti … Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (Protsent käibest T&A-le kommenteerimine on välja lülitatud)

Balti TSO’de lepe oli õiguspärane

Reageerides 2013. a. teisel poolel suurenenud elektrienergia hindadele päev-ette elektribörsi Nord Pool Spot AS (edaspidi NPS) Balti riikide hinnapiirkonnas, viis Leedu regulaator läbi uuringu hinnakõikumiste mõjutuste kohta. Uuringu eesmärk oli määrata kindlaks, kas elektrihindade taset NPS elektribörsil 2013. a. teisel … Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (Balti TSO’de lepe oli õiguspärane kommenteerimine on välja lülitatud)

Tarkvõrk tarbijatele lähemale

Elektrituru täieliku avamise eelduseks konkurentsile 1. jaanuarist 2013 oli Eleringi poolt loodud andmevahetusplatvormi (AVP, andmeladu.ee) tööle rakendamine, mis võimaldas teha müüjatele kättesaadavaks kõigi tarbijate tarbimisandmed. Sisuliselt võimaldas see rakendus tulla uutel müüjatel elektriturule. Elektriturg Eestis on läinud tööle. Suurim müüja … Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (Tarkvõrk tarbijatele lähemale kommenteerimine on välja lülitatud)

LNG määrab Euroopas gaasihinna lae

Eelmisel reedel tuli oodatud uudis Jaapanist Abe valitsuse otsuse kohta kiita heaks nn ”Nuclear restart “ programm, millega peale põhjalikke täiendavaid safety teste viiakse osa tuumajaamasid uuesti peale 2011 Fukushima Daiichi katastroofi töösse. Meid mõjutab see otsus potentsiaalselt LNG maailmaturu … Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (LNG määrab Euroopas gaasihinna lae kommenteerimine on välja lülitatud)

EstLink 2 avamine

Seoses tänase Estlink 2 avamisega on siin mõned vastused küsimustele, mis Postimees veebruaris seoses kaabli ülevõtmisega ehitajatelt esitas. Tahaksin tõsta esile Eleringi ja Fingridi eksperte, kes EstLinki projekti vedasid. Hoida 320 miljoni eurone tehniliselt keerukas kahte riiki hõlmav investeering täpselt … Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (EstLink 2 avamine kommenteerimine on välja lülitatud)

Kes on Liivimaa parim elektritootja?

6. detsembril andsime Estlink2 kaabli testimiseks turu käsutusse. Need mõned nädalad Põhjamaade ja Balti riikide vahelist kaubandust mõlemal Estlink kaablil on olnud üllatavad. Kaablite koormatus on palju suurem kui võis eeldada. On palju tunde, kus kaablid on maksimaalselt või selle … Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (Kes on Liivimaa parim elektritootja? kommenteerimine on välja lülitatud)

Kuristikud energiamajanduses

Viimased nädalad on toonud ridamisi seisukohavõtte, mis pakuvad/nõuavad selgust Euroopa Liidu energeetika tulevikusuundade osas. Ilmselgelt on segadus Euroopa Liidu ja 28 liikmesriigi energeetikapoliitikate käsitluse vahel läinud ühtse Euroopa energia siseturu jaoks hoomamatult laiaks. Ühtse siseturu retoorika vihmavari ei suuda enam … Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (Kuristikud energiamajanduses kommenteerimine on välja lülitatud)

Gaasivõrgu ost toetaks kapitaliturgu

Eestis on aastaid  kestnud arutelu kohaliku kapitalituru arendamise vajalikkusest toetamaks Eesti majanduse arengut. Seda nii raha vajajate (eelkõige väiksemad ettevõtted), kui potentsiaalsete investorite (eelkõige eraisikust väikeinvestorid, kelle raha seisab passiivselt hoiustel) vaatevinklist. Ühe võimalusena kohalik kapitaliturg käima tõmmata on paljud … Continue reading

| Energeetika, Rahandus-majandus Kommentaarid (Gaasivõrgu ost toetaks kapitaliturgu kommenteerimine on välja lülitatud)

Göteborgi LNG terminal

Göteborgi sadam teatas kolmapäeval EL kaasrahastuse võimalusest TEN-T programmi Motorways of the Seas raames LNG terminali rajamiseks. Positiivne uudis, mis näitab, et small-scale LNG turg Läänemerel tänu 2015. aastal jõustuvatele väävlinormidele elavneb. Mida enam on väikseid LNG terminale Lääne- ja … Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (Göteborgi LNG terminal kommenteerimine on välja lülitatud)

Ühenduste kasu tarbijale

Jätkuvalt on suviselt kuum teema elektrihinna kujunemine Läänemere regioonis. Juunis oli 74% tundidest ühendusvõimsust Eesti ja Soome vahel puudu, mille tulemusena tekkisid eriti kuu lõpus elektribörsi Eesti ja Soome hindade vahele suured käärid. Sai huvipärast näppudel tehtud arvutusega analüüsitud, milline … Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (2)