Köetud tuba ja soe toit laual

Mis töö peab maagaas Eestis ära tegema? See on küsimus, millele tuleb vastata, mõeldes gaasivarustuse kindlustamisele tarbijatele igal ajahetkel. Eestis kasutatakse gaasi eelkõige toa kütmiseks ja toidu valmistamiseks. Mõlemad on inimeste heaolu jaoks üliolulised. Sellepärast loob Elering järgmise aasta algusest esmakordselt kaitstud tarbijate varu, et võimalikes kriisiolukordades, olgu selleks tehnilised probleemid, pikk pakaseperiood talvel või keeruline geopoliitiline olukord, võivad Eesti gaasitarbijad olla kindlad, et gaas jõuab igal juhul nendeni. Tuba saab köetud ja soe toit lauale.

Teiseks väärib tähelepanu viis, kuidas gaasivaru sai moodustatud. Selle asemel, et soetada gaasi tegelik tagavara, mida reaalses elus loodetavalt kunagi käiku pole vaja anda, sõlmisime gaasivaru tagaja ehk Eesti Gaasiga optsioonilepingu. See tähendab, et saame varu kasutada täpselt siis, kui seda vaja on, kuid ei pea kandma hoiustamise kulusid ega panema raha kinni gaasimolekuli alla. Gaasitarbija võib rõõmustada, sest gaasivaru on tagatud väikseimate võimalike kuludega. Selline lahendus pole kahjuks mitte liiga levinud. Enamasti panevad süsteemihaldurid gaasi alla kinni suure hulga raha. Meie väikese riigi jaoks oleks see liialt suur ja tarbetu luksus.

Kolmandaks näitab gaasivaru soetamine suhtumise muutust gaasimajanduses. Gaasivaru loomise kohustus on kehtinud juba mõnda aega, kuid gaasi süsteemihalduri varasemad omanikud sellele „pisiasjale“ suurt tähelepanu ei pööranud.

1. jaanuarist 2016 alustab tööd ühtne elektri ja gaasi süsteemihaldur. Ühtse halduri loomine polnud eesmärk omaette, muudatuse mõte on gaasimajanduse viimine normaalsetesse rööbastesse ning gaasile võrdsete võimaluste loomine konkurentsis teiste kütustega. Gaasivaru loomine on üheks oluliseks sammuks pikast loetelust tegevustest, mille lõplik siht on vaba, läbipaistev ja efektiivselt toimiv gaasiturg, mida iseloomustab turuosaliste ja tarnekanalite paljusus.

This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.