Soome toetus LNG terminalidele

Soome riik on asunud otsustavalt toetama gaasivaldkonna arendamist, töötades välja investeerimistoetuse, mis julgutaks ettevõtjad rajama veeldatud maagaasi (LNG) terminale Soome. See on märgilise tähendusega võidujooksus regionaalse terminali asukohale, kuna ilmselt kujuneb peamiseks riigipoolse toetuse saajaks Soome gaasimonopol Gasum. Viimane on arendamas Eesti projektidega konkureerivat regionaalse terminali projekti Inkoos ja väiksemaid projekte mujal Soome rannikul.Programmi eesmärk on suurendada energiajulgeolekut ning energiavarustuse mitmekesisust, anda eelis LNG kasutamiseks laevakütusena Soome merenduses, samuti vähendada väävli- ja lämmastikühendite emissioone. Kokku nähakse ruumi ehitada Soome rannikule 3–5  uut terminali hoiustamismahuga 5,000–70,000 LNG kuupmeetrit.

Investeerimistoetus eraldatakse käesoleva aasta lisaeelarvest ja järgmise aasta riigieelarvest ning see katab ligikaudu 20–30% kogu investeeringust. Kokku läheb sel aastal LNG terminalide ehitustoetusena jagamisele 33 miljonit eurot, järgmise aastal on projektide toetuseks ettenähtud summa juba 90 miljonit eurot.

Esimene reaalne projekt on valmimas Soome terasetöötlejal Outokumpul, kes on ehitamas terminali mahuga 50.000– 70.000 kuupmeetrit 925 km kaugusele Helsingist, Tornio regiooni. LNG tankerit on sinna oodata 2015. aastal.

Eeldatavasti suurendavad nõudlust LNG järele ka 2015. aastal laevanduses kehtima hakkavad oluliselt karmimad keskkonnanõuded laevakütusele, kui Läänemerel opereerivate laevade kütuse väävlisisaldus peab langema seniselt 1%-lt 0,1%-le.

Septembris sai Soome maagaasivõrgu operaator Gasum riigi keskkonnainstitutsioonidelt rohelise tule liikumaks edasi Inkoosse kavandatava LNG terminali projektiga. See on sillutamas Gasumile teed tegemaks 2014. aastal lõplik investeerimisotsus suuremahulise (4 miljardit kuupmeetrit aastas) LNG terminali rajamiseks aastaks 2018. Samas on ettevõte teatanud, et terminal võidakse käivitada väiksemas mahus juba ka varasemalt, aastal 2016.

Euroopa Komisjon avaldas 14. oktoobril esimese ühishuviga energeetikaprojektide nimekirja, milles olevatele projektidele rakendatakse lihtsamat ja kiiremat lubade taotlemise protseduuri ja mis võivad saada kaasfinantseerimist Euroopa ühendamise rahastust järgmise seitsme aasta jooksul. Nimekiri sisaldab nelja konkureerivat LNG terminali projekti Läänemere piirkonnas – Inkoo, Tallinn (Muuga), Paldiski ja Riia.

This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

Comments are closed.