NPS elektribörs Lätis-Leedus

3. juunil k.a. avati vastavalt Läänemere riikide ja Euroopa Liidu vahel kokku lepitud energiaturgude ühendamise tegevuskavale Nord Pool Spot’i poolt hinnapiirkond Lätis. Me olime kõik seda hetke oodanud peale seda, kui Eesti oli kõik enda ülesanded alates NPS hinnapiirkonna avamisest kuni 100% tarbijate vabaturule viimiseni täitnud. Läti hinnapiirkonna avamisega oleks pidanud tekkima ühtsete reeglitega Põhja-Balti elektriturg korraldatuna NPS elektribörsi poolt.

Kahjuks Läti hinnapiirkonna areng ei ole olnud nende kuude jooksul selline, nagu me oleks oodanud. Olen suve jooksul kaitsnud Läti-Leedu elektriturgu ja näinud vajadust lähtuvalt enda kogemusest turu avamisel 2010. aastal anda sealseteks positiivseteks arenguteks aega.  Kui vaadates tänast päeva ühisel Balti elektriturul, peab tõdema, Lätis ja Leedus paistab puuduvat tahe läbipaistvat elektriturgu korraldatuna NPS elektribörsi poolt arendada. Kahjuks paistab elektribörs Lätis, Leedus tegevat vähikäiku.

Seetõttu peame tõsiselt lähiajal kõigi osapooltega ühiselt kaaluma, et kui selline olukord jätkub, mida tänasel päeval turul näeme, kas siis Eesti elektriturg saab olla automaatselt integreeritud Läti ja Leedu elektriturgudega või mitte. Sisuliselt on Läti ja Leedu turuosalised taandanud ennast kauplemast NPS elektribörsil, mistõttu ei saa pidada ka tekkinud hinda usaldusväärseks. Täiesti mõistmatu on olukord, kus enamus tundidel on Lätis-Leedus hind 100-200 € tunnis, kuid vaatamata sellele soovivad sealsed elektritootjad müüa ööpäevas ainult ca 2900 MWh elektrit, mis tähendab 120 MW tunnis Läti-Leedu peale kokku. Enamus elektrikaubandusest käib seega Lätis-Leedus elektribörsi väliselt.

Sellises olukorras tundub üha enam, et NPS tegi liigselt kiirustades otsuse laieneda Lätti ja Leetu ilma, et selleks vajalikud eeltingimused oleksid olnud nendes riikides täidetud ja tuleb tõsiselt analüüsida Eesti-Läti piirivõimsuste NPS’le allokeerimiseks andmise lõpetamist uuest aastast, kui midagi ei muutu.

This entry was posted in Energeetika. Bookmark the permalink.

2 Responses to NPS elektribörs Lätis-Leedus

  1. Andres Mäe says:

    Küsimus, miks pole kõrge elektrienergia hinna puhul tekkinud turule müüjaid, kummitas juba ammu. Lõunaeestlaste kõnepruugis on siin ‘mutting man’ ehk miskit on mäda…

    • Teoreetiliselt on see seletatav läbi selle, et sealsed tootmisvarade omanikud kasutavad nn net bidding filosoofiat (müüvad ülejäägi PEX’il) vs cross bidding (kogu toodang müüakse PEX’i kaudu). Kuna on aga sügav kaubanduslik defitsiit Lätis, Leedus, siis sisuliselt börsile midagi ei jõua. Mis ei võimalda tegelikult sealse sekundaarturu teket. Analoogses olukorras muutis Briti regulaator suurtele utilititele kohustuslikuks müüa kogu oma energia (küll mitte päev ette, vaid pikemad lepingud) läbi turu, mitte bilateraalselt (vt Elektrituru likviidsus). Teine võimalik probleem on ilmselt teatud tootjate block bid’ides, mis ei võimalda tootmisseadmetel minna käima tunni kaupa, vaid siis, kui hind teatud hulgal tundidel on üle teatud taseme, nt 200€. Regulaatorid peaks murdma block bid’id lahti, see tooks kasvõi kõrgema hinnaga rohkem likviidsust Lätis-Leedus turule, mis muudaks sealset hinda usaldusväärsemaks. Ehk küsimus ei ole Läti, Leedu hinnas, vaid hinna usaldusväärsuses ja transparentsuses.