Närvid läbi nagu politseikoeral

Lugu ilmus ajakirja Director oktoobribrikuu väljaandes.

Seda lugu kirjutades ei tea me veel, kas presidendiks saab Eiki Nestor või Siim Kallas või hoopis keegi kolmas. Aga Nestoril ja Kallasel on üks ühine kvaliteet, mida olen nendega koos töötades kogenud ja mis teeks neist mõlemast hea presidendi – professionaalne oskus eristada inimest tema poolt väljendatud seisukohast. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Närvid läbi nagu politseikoeral kommenteerimine on välja lülitatud)

Hea on töötada õigete eesmärkide nimel

Arvamuslugu Postimehes 21.10.2016.

Enamus asju jääb elus tegemata selle pärast, et nende tegemisega kunagi ei alustata. Mõnikord tuleb alustada isegi siis, kui on olemas arusaam eesmärgist, kuid puudub arusaam teest, kuidas sinna jõuda. Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Hea on töötada õigete eesmärkide nimel kommenteerimine on välja lülitatud)

Ekspert, aga eelkõige inimene

Lugu ilmus ajakirja Director septembrikuu väljaandes.

Eleringi personalijuht on meie personalivalikute puhul tihti küsinud, miks ma eelistan just antud inimest mõnele teisele? Mille alusel ma inimesi valin? Olen alati eelistanud organisatsioonitöö jaoks õigeid isikuomadusi spetsiifilisele valdkonna ekspertiisile või varasemale kogemusele. Otsinud inimeste potentsiaali. Inimesi, kellel silm särab. Heade inimestega saab teha huvitavaid asju. Universaalselt.

Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Ekspert, aga eelkõige inimene kommenteerimine on välja lülitatud)

Juhtimiskultuuri muutuse möödapäästmatus

Arvamuslugu Postimehes 06.09.2016.

Majanduskasvu majanduskasvuga tegeledes ei saavuta. Samas on rida eeldusi, mida muutes võib muuta majanduskasvu numbreid. Üheks olulisemaks eelduseks on juhtimiskultuuri  parandamine alates riigi organiseerimisest kuni töö korraldamiseni tootmisliinil. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Juhtimiskultuuri muutuse möödapäästmatus kommenteerimine on välja lülitatud)

Eristu või sure

Lugu ilmus ajakirja Director augustikuu väljaandes.

Kui paljud meist on tõsiselt mõelnud, pannud kirja, miks just mina olen parim juht sellele organisatsioonile? Parim Merko juht? Parim Maksu- ja Tolliameti juht? Parim Tööandjate Keskliidu juht?  Parim Fotoluksi juht? Parim Eleringi juht? Parim Eesti riigi juht? Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Eristu või sure kommenteerimine on välja lülitatud)

Millega püüda investorit?

Artikkel ilmus 11. augustil ajalehes Postimees. Artikli autorid Kristi Tiivas, Jaan Pillesaar, Tõnis Vahesaar ja Taavi Veskimägi arutavad koos Seth Lackmani ja Priit Põldojaga välisinvesteeringute Eestisse kaasamise üle  reedel, 12. augustil  kell 15.30 Paides toimuval Arvamusfestivalil.

Majandusarenguks – kõrge investeeringute tase, tööturule kaasatud inimeste arvu kasv, lisanduv tootlikkus – ei vaja Eesti tuhandeid uusi investeeringuid. Siinsete inimeste majandusliku heaolu kasvu tagavad lähiaastatel paarkümmend head kokkulepet kapitaliomanikega kolmes-neljas spetsiifilises valdkonnas mahus 10–20 protsenti SKTst.

Continue reading

| Rahandus-majandus Kommentaarid (Millega püüda investorit? kommenteerimine on välja lülitatud)

Vaip või parkett? Ei mikrojuhtimisele.

Lugu ilmus ajakirja Director juulikuu väljaandes.

Ettevõtja Jüri Käo ütles kunagi, et see on igaühe enda valik, kas tegeleda elus suurte või väikeste asjadega. Aega ja energiat läheb sama palju. Mõju ja tulemus on aga erinevad.

Hiljuti soovisid kolleegid minult otsust, kas panna Eleringi kontori põrandale vaip või parkett. Väidetavalt oluline otsus inimeste töökeskkonnaga rahuolu jaoks ja kui hakata seda lähemalt analüüsima, võid ennast leida avastamas, et see ongi väga oluline valik. Inimeste rahuolu töökeskkonnaga on oluline, hoidmaks sära silmades. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Vaip või parkett? Ei mikrojuhtimisele. kommenteerimine on välja lülitatud)

Täpselt sihitud äristrateegia peegeldab täpset mõtet[1]

Lugu ilmus ajakirja Director juunikuu väljaandes.

Minu juhitav ettevõte Elering on Eesti elektri ja gaasi põhivõrkude omanik ja nende süsteemide haldur. Juhtimaks energiasüsteemi ümberkujundamist, on Elering koostöös partneritega asunud välja arendame innovaatilist energia tarkvõrgu platvormi Estfeed. Estfeedist peaks kujunema Eesti energiasüsteemi IT platvorm, mis loob unikaalset väärtust energiaturu osapooltele, sidudes ja tehes kättesaadavaks reaalaja lähedaselt elektri, gaasi ja kaugkütte tootmise ja tarbimise  info.

Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Täpselt sihitud äristrateegia peegeldab täpset mõtet[1] kommenteerimine on välja lülitatud)

Julgus olla sina ise

Artikkel ilmus Postimehe lisas Arvamus ja Kultuur 18. juunil 2016.

Inimlik respekt ja siiras huvi teise inimese vastu

Loodetavasti on meil kõigil olnud elus õnne omada juhina inimest, kelle väärtused, kogemused, autentsus, inspiratsioon, karisma on olnud meile eeskujuks ja innustuseks. Juhil on olnud oskust küsida ja kuulata. Aga mis kõige olulisem, ta on omanud inimlikku respekti, teiste inimese ja nende tegemiste suhtes. Continue reading

| Juhtimine Kommentaarid (Julgus olla sina ise kommenteerimine on välja lülitatud)

Varustuskindluse aruande sõnumid 2016

Eleringi 2016. aasta varustuskindluse aruanne on lükanud energiamajanduse arutelu kenasti käima. Aitäh! Mis nii tore ei ole, on asjaolu, et täiesti suvalistest pealkirjadest on läinud elama väärarusaamad. Kellel rohkem huvi, siis Eleringi varustuskindluse aruanne on täistekstina leitav aadressil: http://elering.ee/public/Infokeskus/Aruanded/Elering_VKA_2016.pdf

Continue reading

| Energeetika Kommentaarid (Varustuskindluse aruande sõnumid 2016 kommenteerimine on välja lülitatud)